Levéltári Közlemények, 86. (2015)

Történetek, sorsok, legendák - Völgyesi Zoltán: Málenkij robot és a zsidó bosszú legendája Hajdúnánáson

Történetek, sorsok, legendák tárgyalta a hajdúnánási MSZMP V. B. Schlosser Jenő panaszát, s az ülésre őt is meghívták. A V. B. úgy döntött, hogy nem támogatja Schlosser kérelmét a vele szemben még mindig megnyilvánuló ellenséges hangulat miatt. Szilágyi Gyula tanácselnök a megyei tanácshoz küldött válaszlevelében a következő­ket írta: „ Schlosser Jenő személyes megbeszélésünk alkalmával, de különbö­ző szervekhez és személyekhez intézett panaszában és leveleiben állandóan azt hangsúlyozta ki, hogy a vele szembeni atrocitásokat csak néhány lelkiis­meretlen személy felbujtására, egyes felelőtlen egyének követték el, s ezek ki­vételével a város lakosságának a hangulata vele szemben nem ellenséges. Hogy ez nem így van, bizonyíték rá az, hogy az 1944. évben elhurcolt és visz- sza nem tért 350 személy még élő felesége, gyermekei és egész rokonsága ma is Schlosser Jenőt teszi felelőssé az elhurcolásokért. Ezeken a személyeken keresztül Schlosser Jenő 1944-es magatartása csaknem az egész város lakos­sága között elterjedt és a lakosság nagy része hitelt adva ezen híreknek, el­lenséges hangulatot táplál ma is vele szemben, ha ezt nyíltan nem is juttatja kifejezésre. ”79 A városi pártbizottság kinyilvánította, hogy nem azonosítja magát a Schlosser Jenő elleni vádakkal. Hangsúlyozták, hogy „annak valódiságára konkrétumot senki sem tudott bizonyítani ”, azonban a párt és a tanács tömeg­kapcsolataira való tekintettel azt a döntést hozta a bizottság, hogy „nem látja ez idő szerint politikusnak eddigi állásába való visszahelyezését. ”80 Schlosserné március 23-án még személyesen tett vallomást a hajdúnánási rendőrségen a „Schlosser Jenő sérelmére elkövetett erőszak, izgatás és sze­mélyes szabadság megsértése” miatt indított büntetőügyben. Az április 30-án kelt vádiratot még olvashatták, azonban a vádlottakkal való szembesítésükre már nem került sor, mivel - csatlakozva a hajdúnánási zsidó hitközség többi tagjához - május 7-én kivándoroltak Izraelbe.81 ^ Hajdúnánás Város Tanácsa V. B. elnökének levele a Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. elnöké­hez. 1957. március 1. MNL HBML XXIII. 528. A levél teljes szövegét lásd Völgyesi: Helyi for­radalom... 65. o. 80 Uo. 8* Schlosser Jenő és neje rövid izraeli tartózkodás után Montrealban telepedett le. 212

Next

/
Oldalképek
Tartalom