Levéltári Közlemények, 84. (2013)

Közlemények - Kádár Tamás: Az utolsó Árpád-házi uralkodó, III. András király megkoronázásának időpontjához

Közlemények RBM Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars II. Annorum 1253-1310. Opera Emler, Josephus. Praga, 1882. SRH Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpa- dianae gestarum. Volumen I. Ed. Szentpétery, Emericus. Bp., 1937. Thuróczy Thuróczy János: A magyarok krónikája. Ford. Horváth János. Bp., 1980. (Pro memoria.) 3. Felhasznált irodalom Alberti 1957 Almási 2000 Alberti, Hans Joachim von: Mass und Gewicht. Berlin, 1957. Almási Tibor: A tizenharmadik század története. [Bp.,] 2000. (Magyar századok.) Bak 1990 Coronations. Medieval and Early Modern Monarchic Ritual. Ed. by Bak, János M. Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1990. Bartoniek 1917 Bartoniek Emma: A koronázási eskü fejlődése 1526-ig. Századok, 51. (1917) 5-44. 1923-1924 Bartoniek Emma: A magyar királlyáavatáshoz. Századok, 57-58. 1934 1939 (1923-1924) 247-304. Bartoniek Emma: Corona és regnum. Századok, 68. (1934) 314-331. Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története. Bp., 1939. (Magyar Történelmi Társulat könyvei 4.) Bogdán 1991 Bogdán István: Magyarországi űr-, térfogat-, súly-, és darabmértékek 1874-ig. Bp., 1991. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, IV. Levéltár­tan és történeti forrás tudományok, 7.) Bozóky 1867 Bradbury 2007 Bozóky János: Koronázási eskü. Pest, 1867. Bradbury, Jim: The Capetians. Kings of France 987-1328. London-New York, 2007. Brown 1992 Brown, Elizabeth A. R.: „Franks, Burgundians and Aquitaniam" and the Royal Coronation Ceremony in France. Philadelphia, 1992. (Transactions of the American Philosophical Society. Volume 82. Part 7.) 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom