Levéltári Közlemények, 83. (2013)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archival Publications Revue des Archives A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRA KÖZLEMÉNYEI Journal of the National Archives of Hungary Revue des Archives Nationales de Hongrie NYOLCVANHARMADIK ÉVFOLYAM Főszerkesztő Mikó Zsuzsanna Felelős szerkesztő Oross András Székhely (postacím): 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. (1250 Budapest, Pf. 3.) E SZÁMUNK SZERZŐI: Laczlavik György főlevéltáros, főosztályvezető (MNL OL), Siptár Dániel törté­nész (Piarista Rend Magyar Tartománya), Tuza Csilla főlevéltáros (MNL OL), Nagy-L. István történész (Gróf Esterházy Károly Múzeum, Pápa), Gerhard Péter levéltáros (BFL), Koltai Gábor levéltáros (BFL), V. László Zsófia levél­táros (BFL), Rácz Attila főosztályvezető-helyettes (BFL), Kruppa Tamás egye­temi docens (SZTE BTK Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport), Cziráki Zsuzsanna tudományos segédmun­katárs (SZTE BTK Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék), H. Németh István főlevéltáros, főosztályvezető (MNL OL), Oross András főlevéltáros (MNL OL), Varga Szabolcs tanszékvezető, főiskolai docens (Pécsi Hittudományi Főiskola), Kenyó Ildikó főosztályvezető-helyettes (MNL OL), Dominkovits Péter igazgató (MNL, Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára), Kocsis Piroska főlevéltáros (MNL OL), Kiss József Mihály igazgató (Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár), Sípos Antalné ny. főlevéltáros (MÓL) Rövidítések: BFL - Budapest Főváros Levéltára, MNL OL - Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, MÓL - Magyar Országos Levéltár, SZTE BTK - Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Next

/
Oldalképek
Tartalom