Levéltári Közlemények, 81. (2010)

Források - Vida István: Az „Erdélyi" fedőnevű ügynök jelentései a kisgazdapárti emigráció vezetőiről

Vida István: Az „Erdélyi" fedőnevű ügynök jelentései a kisgazdapárti emigráció vezetőiről véleményem, hogy Nagy Ferencnek Kiss a bizalmi embere és szellemi partnere, s közös református hátterük is. Döntés Bede utódjáról [a] SZER-nél még nincs. A hazai helyzetről alaposabban és jobban tájékozott, mint Kővágó, de igazából nincs megbízható ismeret- anyaguk. Annyira leköti őket az ottani pozícióharc, hogy nem figyelnek eléggé az itthoni jelentős változásokra. A volt kormányfő elismeri, hogy a helyzet konszolidálódott és békés építőmunka folyik. Elismeri, hogy ez Kádár érdeme, de szerinte ez a felszín és egy egypártrendszerű diktatúrában bármikor felszítható az ellenzék. A nacionalizmus és vallásosság gyökerei mélyek. Széles tömegeket hódított meg a marxizmus, de a gazdasá­gi nehézségek miatt ez a tömeg is megosztható. Ezt bizonyítja [az] állandó, nagyszámú disszidálás és a marxista emigránsok állásfoglalása. Személy szerint érdeklődött Antall József,89 Mátéffy Géza,90 Kapocs Ferenc,91 Kovács Béláné és az egész család, Futó Dezső és felesége iránt. Kíváncsi volt B. Szabóra, [a] Pongrácz testvérekre,92 az összes baranyaiak­ra, valamint Veres Péterre és Szabó Pálra.93 Pártayról Nagy igen hosszan beszélt. Szerinte elhamarkodottak az ítéletei, túlságosan meggondolatlan és néha „hebehurgya". Ennek ellenére becsüli és a kivitt cikk nagyon tetszett neki, főként, mert hogy az ő neve is szere­pelt benne.94 Inkább védtem Pártayt, de nem cáfoltam véleményét. Mivel az áprilisban váltott repülőjegyre a júliusi főszezonban rá kellett fizetni, erre adott pénzt azzal, hogy ha lehet, Pártaynak 50 dollárt hozzak haza. A repülőjegy és a washingtoni utam ezt a pénzt 30 dollár kivételével felemésztette, amit Kővágónénál hagytam. Pártaynak ezt így el is mondtam, nehogy félreértés legyen anyagiak miatt. Kővágó egy pulóvert vett, de nem mondta, hogy a 30 dollárból, s ezért, mint ajándékot Pártaynak átadom, ha engedélyt kapok rá. Ha ez így nem helyes, akkor kérek utasítást. Nagy Ferenc közölte, hogy Pártay beszámolója, Kovács Béla levelei és Kővágó erő­szakos magatartása miatt elutazásom után összehívatja a Magyar Bizottságot. Kővágó később, elutazásom előtt, telefonon jelezte, 29-én New Yorkba utazik. Nagy Ferenc erre tekintettel kérte, hogy Szabó Pál Minden kör bezárul című könyvét95 küldjem el Kővágó­nak. Utasítást kérek. 89 Antall József (1896-1974), kisgazdapárti politikus, miniszter. 1939-től menekültügyi kormánybiz­tos az akkori BM-ben. 1945-1946-ban újjáépítési miniszter. 1946-tól 1948-ig az FKGP pártigazgató­ja. 1945-től 1953-ig parlamenti képviselő. 1956-ban részt az FKGP újjászervezésében. 90 Mátéffy Géza (1900-1980), kisgazdapárti politikus. 1947 júniusától 1948 áprilisáig az FKGP PB tagja. 1945 és 1947 között parlamenti képviselő. 1945 és 1947 között a Közellátásügyi Minisztérium adminisztratív államtitkára. 1948 végén visszavonult a politikától. 91 Kapócs Ferenc (1920-1977), köztisztviselő. 1945-től 1947. május 28-ig Nagy Ferenc személyi titká­ra. Hamis vádak alapján letartóztatták, majd internálták. 1953 őszén szabadult Kistarcsáról. 1961- től haláláig az MTA Kutatási Ellátási Szolgálat igazgatója. 92 A Pongrátz testvérek kilencen voltak, közülük 1956-ban többen részt vettek a Corvin közi harcok­ban, ismertté azonban csak Pongrátz Gergely és Pongrátz Ödön vált. 93 Szabó Pál irodalmi munkássága mellett — Nagy Ferenccel, Tildy Zoltánnal és sokakkal együtt — 1929-1930-ban tevékeny szerepet játszott a gazdasági világválság hatására alulról kibontakozó el­lenzéki paraszti mozgalomban és a Független Kisgazdapárt létrehozásában, amelynek alapító tag­ja és alelnökeinek egyike volt. 1939-ben részt vett a Nemzeti Parasztpárt létrehozásába, és a párt elnöke lett. 1944-ig együttműködött Nagy Ferenccel és az FKGP paraszti szárnyának több vezető­jével. 94 Pártay Utolsó gyűlés c. írásáról van szó, amelyben az 1943. szeptember 12-i miskolci háborúellenes kisgazdapárti nagygyűlésen történteket elevenítette fel, amely a Szabad Föld 1969. június 29-i szá­mában jelent meg. Későbbi kiadása: Pártay, 1986.105-109. 95 Szabó Pál ötkötetes önéletrajzának utolsó darabja, a Minden kör bezárul 1968-ban jelent meg. 335

Next

/
Oldalképek
Tartalom