Levéltári Közlemények, 81. (2010)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archival Publications Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI Journal of the National Archives of Hungary Revue des Archives Nationales de Hongrie NYOLCVANEGYEDIK ÉVFOLYAM Főszerkesztő Reisz T. Csaba Felelős szerkesztő Katona Csaba Olvasószerkesztő Zsupos Zoltán Székhely (postacím): 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. (1250 Budapest, Pf. 3.) A KÖTET SZERZŐI: BÉNYEI Balázs egyetemi hallgató (ELTE BTK), Csaplár-Degovics KRISZTIÁN egyetemi adjunktus (ELTE BTK), DOMBÓVÁRI ÁDÁM tudományos munkatárs (UofA FA WIACES)/doktorjelölt, ELTE BTK), Fiziker RÓBERT tudományos munkatárs (MTA TTI), GecsÉnyi Lajos levéltáros-történész (MOL/MTA TTI), GlLÁNYI Magdolna egyetemi hallgató (PPKE BTK), KOVÁCS Csaba levéltáros (MÓL), Miskolczy Ambrus tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE BTK), Mohácsi Endre muzeoló­gus (1AM), Molnár András levéltár-igazgató (ZML), POÓR JÁNOS tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE BTK), SOMOGYI Gréta irodalomtörténész (Bp.), Soós LÁSZLÓ ny. főosztályvezető (MÓL), Szi­lágyi MÁRTON egyetemi docens (ELTE BTK), SZIRTES ZSÓFIA levéltáros (MÓL), SZŐKE ZOLTÁN főle­véltáros (MÓL), Szűcs DIÁNA egyetemi hallgató (EKF BTK), VIDA ISTVÁN ny. egyetemi tanár (ELTE BTK) EKF BTK = Esterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kara (Eger), ELTE BTK = Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (Bp.), JAM = Jósa András Múzeum (Nyíregyháza), MTA TTI = Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete (Bp.), MÓL = Magyar Or­szágos Levéltár (Bp.), PPKE BTK = Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara (Piliscsaba), UofA FA WIACES = University of Alberta, Faculty of Arts, Wirth Institute for Austrian and Central European Studies), ZML = Zala Megyei Levéltár (Zalaegerszeg)

Next

/
Oldalképek
Tartalom