Levéltári Közlemények, 79. (2008)

Levéltári Közlemények, 79. (2008) - Beszámoló - Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 2007. évi tevékenységéről 369

Beszámoló • Az aradi vértanúk (1849) • Eger várának ostroma (1552) • A Nemzeti Múzeum megalapítása (1807) • Az első világháború kitörése (1914) • Teleki Pál lemondása és öngyilkossága (1941) • Mohács (1526) • A szentgotthárdi csata és a vasvári béke (1664) • Nagy Lajos és az ősiség törvénye (1351) • Bethlen Gábor (1620) • Árpád-házi Szent Erzsébet 2. Elektronikus kiadványok, adatbázisok (internet, CD, DVD) Archivnet, 7. (2007) 1-6. sz. Alapító főszerk.: GECSÉNYI LAJOS. Fel. szerk.: KATONA CSABA 3. Elkészült, lektorált kiadványok Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei, 1952. február-1955. április. Szerk.: G. VASS ISTVÁN. Összeáll.: HAÁSZ RÉKA-KATONA KLÁRA-KURECSKÓ MlHÁLY-SZŰCS LÁSZLÓ-G. VASS ISTVÁN. 4. Munkában lévő kiadványok Levéltári Kézikönyv (KÖRMENDY LAJOS) Nagy Ferenc II. és III. kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei, 1946. november 20.-1947. május. (SZŰCS LÁSZLÓ-G. VASS ISTVÁN-HAÁSZ RÉKA) A Kádár-kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei, 1956. november-1958. január (BARÁTH MAGDOLNA) A magyar állam szervei 1970-1990 c. kiadvány adatbázisban történő átdolgozá­sa, ellenőrzése. Dokumentumok a bádeni levéltári egyezmény történetéhez (RESSlMRE) SZÉKELY VERA: A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium tisztségviselőinek archontológiája, 1867-1919 c. kéziratának kiegészítése és átdolgozása (BERTÓK LAJOS) A Magyar Nemzeti Bank repertóriuma (KÁLNICZKYNÉ KATZ VERONIKA) 392

Next

/
Oldalképek
Tartalom