Levéltári Közlemények, 77. (2006)

Levéltári Közlemények, 77. (2006) 1. - KÖZLEMÉNYEK - Ress Imre: Digitális forráskiadás vagy elektronikus mutatózás? A kora újkortól az államszocializmus végéig keletkezett tömeges forrásanyag közzétételének magyar gyakorlata / 13–31. o.

Közlemények Rövidítések és irodalomjegyzék 1. Kiadatlan források MOL Magyar Országos Levéltár (Bp.) DL Diplomatikai Levéltár Y 7 Magyar Országos Levéltár levéltára. Általános iratok. 2. Irodalom BALOGH 1993-1998 A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyző­könyvei, I-V. Szerk.: BALOGH SÁNDOR. Bp., 1993-1998. BLACK- VELDTRUP-MEUSCH-PRZIGODA 2002 BLACK-VELDTRUP, MECHTHILD-MEUSCH, MATHIAS-PRZIGODA, STEFAN: Zugánglichkeit verbessern: DFG Projekt „Die Entwicklung von Werkzeugen zur Retrokonversion archivischer Findmittel." DerArchivar, 55. (2002) 2:111-114. BORSA 1968 BORSA IVÁN: Mikrofilm publikáció: forráspublikáció mikrofilmen. Levéltári Közlemények, 39 (1968) 2:177-197. 1989 BORSA IVÁN: Die Fotosammlungen von Dokumenten zur ungarischen Geschichte bis 1526 im Nationalarchiv Budapest. Fotografische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden in Európa. Geschichte, Umfang, Aufbau und Verzeichnungsmethoden der wichtigsten Urkundenfotosammlungen, mit Beitragen zur EDV­Erfassung von Urkunden und Fotodokumenten. Hrsg.: RÜCK, PÉTER. Sigmaringen, 1989. 95-105. BOZÓKY-ELBERT-KALMÁR-RÉVÉSZ-RIPP-RIPP 1999-2000. A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben, I­VIII. Szerk.: BOZÓKY ANDRÁS-ELBERT MÁRTA-KALMÁR MELINDA­RÉVÉSZ BÉLA-RIPP ERZSÉBET-RIPP ZOLTÁN. Bp., 1999-2000. CSEH-KÖRMENDY-NÉMETH-RÁDY-REISZ-SZŐKE 2001 CSEH GERGŐ BENDEGUZ-KÖRMENDY LAJOS-NÉMETH ISTVÁN-RÁDY PÉTER-REISZ T. CSABA-SZŐKE ZOLTÁN: A levéltárak helye az infor­mációs társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása. Levéltári Szemle, 51. (2001) 1:4-36. CSEH-KORMENDY-RÁCZ 2002 CSEH GERGŐ BENDEGUZ-KÖRMENDY LAJOS-RÁCZ GYÖRGY: Digitali­zálás a levéltárakban. Levéltári Szemle, 52. (2002) 3:3-18. 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom