Levéltári Közlemények, 77. (2006)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archivál Publications Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Journal of the National Archives of Hungary Revue des Archives nationales de Hongrie HETVENHETEDIK ÉVFOLYAM 1. szám Főszerkesztő GECSÉNYI LAJOS Szerkesztő REISZ T. CSABA Felelős szerkesztő KATONA CSABA Az angol fordítást BÍRÓ VERONIKA készítette. Székhely (postacím): 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. (1250 Budapest, Pf. 3.) A KÖTET SZERZŐI: BÁRÁNY ATTILA egyetemi adjunktus (DE BTK), BENEDEK ANDRÁS államtitkár (NKÖM), BERTÉNYI IVÁN egyetemi tanár (ELTE BTK), BLAZOVICH LÁSZLÓ egyetemi tanár, igazgató (CSML), CSUKOVITS ENIKŐ tudományos főmunkatárs (MTA TTI), FEJÉRDY ANDRÁS PhD­hallgató (ELTE BTK), GERICS JÓZSEF egyetemi tanár (ELTE BTK), PÉTER KARTOUS, a Szlo­vák Levéltári Igazgatóság vezetője (Bratislava/Pozsony), KATONA CSABA levéltáros (MOL), KERTÉSZ BALÁZS kézirattáros (OSZK), LORENZ MIKOLETZKY főigazgató (Öster­reichische Staatsarchiv), elnök (Nemzetközi Levéltári Tanács), MOLNÁR ANTAL egyetemi adjunktus (ELTE BTK), PAJKOSSY GÁBOR egyetemi docens (ELTE BTK), RESS IMRE tudo­mányos főmunkatárs (MTA TTI) BTK = Bölcsészettudományi Kar, CSML = Csongrád Megyei Levéltár, DE = Debreceni Egyetem, ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem, MTA TTI = Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet, MOL = Magyar Országos Levéltár, NKÖM = Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, OSZK = Országos Széchényi Könyvtár

Next

/
Oldalképek
Tartalom