Levéltári Közlemények, 75. (2004)

Levéltári Közlemények, 75. (2004) 1. - FORRÁSKÖZLÉSEK - Orosz László: A két világháború közötti német „délkelet-kutatás” és a magyar tudomány kapcsolatához. Fritz Valjavec és Mályusz Elemér levelezése,1. rész / 105–137. o.

131 Orosz László: Fritz Valjavec és Mályusz Elemér levelezése Mit großem Bedauern habe ich aus Ihren Zeilen ersehen, daß Sie längere Zeit krank waren. Hoffentlich sind Sie bereits wieder voll und ganz gesund. Ich werde gegen Ende dieses Monats nach Budapest kommen, fahre dann Anfang September nach Siebenbürgen, um vom 15. September bis 25. Oktober zu Studienzwecken in Budapest zu bleiben. Ich werde diese Gelegenheit ergreifen, um Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, worauf ich mich schon aufrichtig freue. Mit herzlichsten Wünschen und Grüßen, Ihr aufrichtig ergebener Fritz Valjavec 17. Bp., 1937. szeptember 22. Sehr verehrter Herr Professor, da ich einige Zeit im Lande bin, würde ich gern die Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen ergreifen. Machen Sie mir vielleicht einen Vorschlag, wann u. wo wir uns einmal treffen könnten. Post erreicht mich unter folgender Adresse: Kistarcsa (Bpest mellett), Kolozsvári-u. 21. 71 Ich bleibe bis Mitte Oktober. Mit den besten Empfehlungen Fritz Valjavec 18. Bp., 1937. szeptember 28. Kedves Barátom! A napokban tértem csak vissza nyaralásomból, ne vegye tehát rossz néven, ha igen kedves levelé­re megkésve válaszolok. Nagyon örülök, hogy alkalmat nyújt a személyes találkozásra; azt hi­szem, van elég olyan téma, amely mindkettőnket érdekel s amelyre vonatkozó véleményét szíve­sen hallgatnám meg. Én nagyon otthon ülő ember vagyok s így azt is mondhatnám, hogy bármikor megtalálhat. Azonban néha mégis el kell mennem hazulról, s mert nem szeretném, hogy hiába keressen, arra kérném, hogy értesítsen egy lapon, melyik délután fáradhatna fel laká­somra. (H. Batthyány-utca 26. II. emelet 1.) Ha netán délelöttönkint a város központjában tartóz­kodik, az egyetem bölcsészeti karán több napon, óráim után, a tanári szobában is megtalálható lensúlyozza. Három éven át folytatott levelezésük során Hekler többször is konkrét és címmel alátámasztott ígéretet tett véleménye megfogalmazására. Valjavec sürgető felszólításai („weil ich nicht vor Aussenstehenden den Eindruck erwecken möchte, als ob wir nicht den ungarischen Standpunkt nach Massgabe der Möglichkeiten zur Geltung kommen lassen", vö. 1939. május 13.) rendre eredménytelenek maradtak, és 1939 tavaszán a levelezés megszakadt. Mindez jól szemlélteti a magyar kutatás gyakorta értheteüenül passzív és az első világháború előtti országterület megcsonkulása felett napirendre térni képtelen, tanácstalanul befelé fordu­ló magatartását, szemben a tudománypolitikai offenzivitást és az európai szakmai fórumokon való rendszeres jelenlétet stratégiai kérdésnek tekintő kisantant államokbeli aktivitással. Mindez azután idővel a szórványosan megfogalmazódó magyar ellen-álláspontok elszigetelődését, illetve a nemzetközi tudományos és populáris köz­tudatból való kikopását eredményezte. Valjavec levelezésében, és egyáltalán magyar kapcsolatrendszerében számtalan további példát találunk a két világháború közötti időszak ellenséges kelet-közép-európai szomszéd­ságpolitikáját tévesen lereagáló, sértődötten önmarcangoló vagy éppen gőgös és a méltatlannak tartott viták szintjére leereszkedni nem hajlandó, elhibázott magyar tudománypolitikai álláspontra. 71 Valjavec magyarországi tartózkodásai alatt mindig itt szállt meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom