Levéltári Közlemények, 68. (1997)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archivál Publications Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Journal ofthe Hungárián National Archives Revue des Archives Nationales de Hongrie HATVANNYOLCADIK ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM SZERKESZTŐSÉG: GECSÉNYI LAJOS főszerkesztő REISZ T. CSABA felelős szerkesztő FAZEKAS ISTVÁN, NÉMETH ISTVÁN, SÁRKÖZI JÁNOS, SZABÓ ANIKÓ szerkesztők Székhely (postacím): 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 4. (1250 Budapest, Pf. 3.) Szerkesztőségi fogadóóra: minden hónap első kedd, 10' -12 A KÖTET MUNKATÁRSAI: BÁN PÉTER igazgató (Heves Megyei Levéltár), BÜRSA IVÁN ny. főigazgató-helyettes (Magyar Országos Levéltár), DÓKA KLÁRA főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), DOMINKOVITS PÉTER főlevéltáros (Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára), DRESKA GÁBOR PhD-hallgató (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar), ÉRSZEGI GÉZA főlevéltáros (Ma­gyar Országos Levéltár), GYÁNI GÁBOR tudományos főmunkatárs (MTA Történettudományi Inté­zet), KENYERES ISTVÁN osztályvezető (Budapest Főváros Levéltára), LAKOS ÁGNES levéltáros (Pest Megyei Levéltár), MHS/.ÁROS KÁLMÁN tudományos munkatárs (Hadtörténeti Intézet), MOLNÁR ANDRÁS igazgató-helyettes (Zala Megyei Levéltár). H. NÉMETH ISTVÁN levéltáros (Magyar Or­szágos Levéltár), OBORNI TERÉZ egyetemi adjunktus (Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsé­szettudományi Kar), PÁLFFY GÉZA tudományos munkatárs (MTA Történettudományi Intézet), PÁLMÁNY BÉLA osztályvezető-tanácsadó (Magyar Országgyűlés Hivatala Főtitkárság), RÁCZ GYÖRGY levéltáros (Magyar Országos Levéltár), SZENDE KATALIN történész (Soproni Múzeum), R. VÁRKONYI ÁGNES ny. egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar), ZIMÁNYI VERA egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) HU1SSN0015-542X A kiadásért felelős a Magyar Országos Levéltár főigazgatója A nyomdai munkálatokat a Palatía Nyomda (Győr) végezte 1998-ban Eelelős vezető: Radek József Megjelent 19 (B/5) nyomdai ív terjedelemben

Next

/
Oldalképek
Tartalom