Levéltári Közlemények, 66. (1995)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archivál Publications Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Journal of the Hungárián National Archives Revue des Archives Nationales de Hongrie HATVANHATODIK ÉVFOLYAM . . 1-2. SZÁM Szerkesztőség: Lakos János (főszerkesztő), Réfí Oszkó Magdolna (szerkesztő), Szabó Anikó (technikai szerkesztő) A Szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 4. (postacím: 1250 Budapest, Pf. 3.) E SZÁM MUNKATÁRSAI: Bélay Vilmos ny. főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), Borsa Iván ny. főigazgató-helyettes (Magyar Országos Levéltár), Böőr László fióklevél tár-igazgató (Pest Megyei Levéltár Nagy­körösi Osztálya), Botho Brachmann tanszékvezető egyetemi tanár (Humboldt Universitát zu Berlin, Institut für Geschichtswissenschaften, Lehrstuhl für Archivwissenschaft, Berlin), Csetri Elek történész (Kolozsvár), Demény Lajos történész (Bukarest), Dóka Klára főtanácsos, főlevél­táros (Magyar Országos Levéltár), Érszegi Géza főtanácsos, főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), Waltraud Heindl egyetemi docens, (Österreichisches Ost- und SüdosteuropaTnstitut / Edition Ministerratsprotokolle, Wien), Holló Szilvia Andrea igazgató-helyettes (Kiscelli Múzeum), Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Bölcsészettudományi Kar), Kiss András ny. főlevéltáros (Kolozsvár), Lakos János főigazgató (Magyar Országos Levéltár), Stefan Malfer történész (Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, Wien), T Mérey Klára tudományos kutató (Pécs), Nagy István ny. főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), Nógrády Árpád egyetemi tanársegéd (Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar), Nyulásziné Straub Éva főosztályvezető (Magyar Országos Levéltár), Oborni Teréz egyetemi tanársegéd (Janus Pannonius Tudományegyetem), Pajkossy Gábor egyetemi docens (ELTE Böl­csészettudományi Kar), Spira György tudományos kutató (MTA Történettudományi Intézete), Somogyi Éva tudományos kutató (MTA Történettudományi Intézete), Szabó Anikó főtanácsos, főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), Szrenka Éva tudományos kutató (Szeged), Tomisa Ilona néprajzkutató (MTA Néprajzi Kutató Intézete), Trostovszky Gabriella főosztályvezető (Magyar Országos Levéltár), Varga János ny. főigazgató (Magyar Országos Levéltár), R. Várkonyi Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Next

/
Oldalképek
Tartalom