Levéltári Közlemények, 65. (1994)

A A LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archivál Publications Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Journal of the Hungárián National Archives Revue des Archives Nationales de Hongrie HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 1—2. SZÁM Szerkesztőség: Lakos János (főszerkesztő), Réfi Oszkó Magdolna (szerkesztő), Szabó Anikó (technikai szerkesztő) A Szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 4. E SZÁM MUNKATÁRSAI: Benda Kálmán \ akadémikus, Borsa Iván ny. főigazgató-helyettes (Magyar Országos Levéltár), Cseh Gergő Bendegúz levéltáros (Magyar Országos Levéltár), Dóka Klára főtanácsos, főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), Draskóczy István egyetemi adjunktus (ELTE Bölcsészettudományi Kar), Érszegi Géza főtanácsos, főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), Fábiánné Kiss Erzsébet főtanácsos, főle­véltáros (Magyar Országos Levéltár), Fodor Pál tudományos főmunkatárs (MTA Történettudományi Intézete), Gazdag István ny. levéltárigazgató (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár), Judák Margit levéltáros (Magyar Országos Levéltár), Keresztessy Csaba topográfiai kutató (Országos Műemlékvédelmi Hiva­tal), Kiss József Mihály főlevéltáros (ELTE Levéltára), Kolléga Tarsoly István főszerkesztő (Babits Kiadó), Kovács Tivadar Bertalan egyetemi hallgató (ELTE Bölcsészettudományi Kar), Lakos János főigazgató (Magyar Országos Levéltár), Lekli Béla főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), Molnár András levéltáros (Zala Megyei Levéltár), Nyulásziné Straub Éva főosztályvezető (Magyar Országos Levéltár), Oborni Teréz egyetemi tanársegéd (Janus Pannonius Tudományegyetem), Péter Katalin tudományos tanácsadó (MTA Történettudományi Intézete), Réfi Oszkó Magdolna főosztályvezető­helyettes (Magyar Országos Levéltár), Spirá György tudományos kutató (MTA Történettudományi Intézete), Szádeczky-Kardoss Irma ny. miniszteri főtanácsadó, ügyvéd, Szekeres József ny. főmun­katárs (Budapest Főváros Levéltára), G. Vass István főtanácsos, c. főigazgató, (Magyar Országos Le­véltár)

Next

/
Oldalképek
Tartalom