Levéltári Közlemények, 63. (1992)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archivál Publications Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Journal of the Hungárián National Archives Revue des Archives Nationales-de Hongrie HATVANHARMADIK ÉVFOLYAM 1—2. SZÁM A Szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 4. "'/"". E SZÁM MUNKATÁRSAI: '" Bélay Vilmos ny. főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), Bertényi Iván egyetemi tanár (ELTE BTK); Csukovits Enikő levéltáros (Magyar Országos Levéltár), Engel Pál főigazgató-he lyettes (MTA Történettudományi Intézete), Fazekas István levéltáros (Magyar Országos Levéltár), |Fügedi Erik| ny. tudományos munkatárs, Györffy György ny. tudományos tanácsadó (MTA Történettudományi Intézete), Hermann Zsuzsanna ny. tudományos főmunkatárs (MTA Történettudományi Intézete), Jakó Zsigmond történész (Kolozsvár), Judák Margit levéltáros (Magyar Országos Levéltár), Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE BTK), Kecskeméti Károly ügyvezető igazgató (Nemzet­közi Levéltári Tanács, Párizs), E. Kovács Péter tudományos munkatárs (ELTE BTK), Körmendy Lajos osztályvezető (Magyar Országos Levéltár), Kubinyi András tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE BTK), Pálffy Géza egyetemi hallgató (ELTE BTK), Rácz György levéltáros (Magyar Országos Levél­tár), Solymosi László tudományos főmunkatárs (MTA Történettudományi Intézete), Szakály Ferenc osztályvezető (MTA Történettudományi Intézete), Thoroczkay Gábor egyetemi hallgató (ELTE BTK), Tóth István György tudományos munkatárs (MTA Történettudományi Intézete), Tringli István tudo­mányos munkatárs (Országos Műszaki Múzeum), Vajay Szabolcs történész (Svájc)

Next

/
Oldalképek
Tartalom