Levéltári Közlemények, 62. (1991)

Levéltári Közlemények, 62. (1991) 1–2. - BIBLIOGRÁFIA - Szabó Anikó: A magyar levéltári irodalom bibliográfiája, 1991 / 195–226. o.

208 Bibliográfia Almási Tibor—Koszta László: Báncsa István bíboros (1205 k. — 1270). (Életrajzi vázlat). (AUSZ—AH. Különszám. 9-18.) Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás családi élettörténetek tükrében. (StSz 1991/12. 957-974.) Balázs László: A Ráday-család és könyvtára. (RGYÉ 6. 1989. 135—143.) Borsa Iván: A gorbonoki, majd belosovci Kerhen család történetéhez. (LÉS 22. 1991. 5-12.) Bozóky Mária: Széchenyi hite. Bp., Széchenyi Társaság, 1990. 171 p. Csorba László: Széchenyi István. Bp., Officina Nova, 1991. 195 p. DánielJózsef: Békésy György. Bp., Akadémiai K., 1990. 289 p. (A múlt magyar tudósai) Dóka Klára: Herrich Károly élete és működése (1818-1888). (TCSMT 16.1990. 159-196.) Eöttevényi Olivér: Ferenc Ferdinánd. Bp., 1942. REPRINT 1991. 413 p. Fallenbüchl Zoltán: Névkutatás és családtörténet. (Névtani Értesítő 12. 1991. 48—53.) Fenyvesi László: Mátyás király törekvő hadvezérének származása. ,, Pavel Chinezul era ro­mán"? (Ho 1990/5—6. 35-39.) Fügedi Erik: Hunyadi Mátyás — a király pályafutása. (MT 1990/12. 1401-1408.) Füzes Miklós: Batthyány Kázmér. Bp., Gondolat — Baranya Megyei Levéltár, 1990. 213 p. (Magyar História. Életrajzok.) Gajdos Gusztáv: Ganz Ábrahám, a kéregöntés hazai meghonosítója. (Ho 1990/4. 48—50.) Gazda István: Széchenyi napjai. Történelmi-művelődéstörténeti kronológia. Bp., Tájak — korok — múzeumok Egyesület, 1991. 167 p. Görgey Artúr élete és működése Magyarországon. Katalógus. Szerk.: Simon V Péter. Bp., Magyar Nemezeti Múzeum, 1990. 200 p. Grotte András: Egy magyarországi ötvösdinasztia — a Raab család. (MÉ 1989/1—4. 110-135.) Gudenus János József: A magyarországi főnemesség 20. századi genealógiája. Bp., Natura, 1990. 662 p., 41. Gyarmati Béla: Csorba József orvosdoktor. Somogy „rendes physikusának" életrajza szü­letésének 200., és halálának 130. évfordulójára. (OK 121—124. 1988. 23—38.) Gyürki László: Batthyány-Strattmann László 1870—1931. (VSz 1990/4. 553—565.) Hangay Zoltán: 19 történelmi arckép a 19. század magyar történelméből. Bp., Trezor Kiadó, 1991. 202 p. Hankó Ildikó—Kiszely István: A nádori kripta. Szekszárd, Babits Kiadó, 1990.174 p., 28 t., 2 melléklet Hertényi István: Az alsóőri nemesi közbirtokosság genealógiája (1867). Bp., ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport, 1990. 102 p. (Magyar személynévi adattárak 94.) Horthy Miklós életközeiben. (Hi 1990/5-6. 2—38.) Jászay Magda: Milyen volt Mátyás király? (In: Mátyás király 1458—1490. Bp. 1990. 156-183.) Kiss László: Széchenyi István Hont megyei kapcsolatai. (Ho 1991/5. 7—11.) Köpeczi Béla: A bujdosó Rákóczi vallásossága és szellemi hagyatéka. (RGYÉ 6. 1989. 22—33.) Lipcsey Attila: Széchenyi a pszichiáter szemével. (Rubicon 1991/1. 22—24.) Lórántffy Zsuzsanna és ónod. Összeállította: Csorba Csaba. Ónod, ónodi Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola — Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1991. 44 p. Magyar közgazdászok arcképvázlatai. (Karvasy Ágoston, Kautz Gyula, Heller Farkas, Háy László). Bp., Közgazdaságtudományi Egyetem PTK, 1991. 288 p. (Közgazdasági /f/irkák 68.) Masits László: Kölcsey Ferenc hiteles ábrázolása. (DDMÉ 1988. /1990/. 307—326.) Mátay Mária: Gegő Elek. Bp., Akadémiai K., 1990. 209 p. (A múlt magyar tudósai)

Next

/
Oldalképek
Tartalom