Levéltári Közlemények, 62. (1991)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archivál Publications Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Journal of the Hungárián National Archives Revue des Archives Nationales de Hongrie HATVANKETTEDIK ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM A Szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 4. E SZÁM MUNKATÁRSAI: Bandi Zsuzsanna főlevéltáros (Országos Levéltár), Dóka Klára osztályvezető-helyettes (Új Magyar Központi Levéltár), Draskóczy István egyetemi adjunktus (ELTE BTK), Érszegi Géza főlevéltáros (Országos Levéltár), Fábiánné Kiss Erzsébet főlevéltáros (Országos Levéltár) .Föglein Gizella egyete­mi adjunktus (ELTE BTK), Fülöp Éva osztályvezető (Mezőgazdasági Múzeum), Kiss Magdolna egye­temi adjunktus (Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs), Köblös József tudományos munkatárs (MTA Történettudományi Intézete), Nagybákay Péter ny. vállalati osztályvezető (Budapest), Soós István tudományos munkatárs (MTA Történettudományi Intézete), Szabó Anikó főlevéltáros (Orszá­gos Levéltár), Tordai György gimnáziumi igazgató (Budapest), Tringli István tudományos munkatárs (Országos Műszaki Múzeum), Vissi Zsuzsanna főlevéltáros (Országos Levéltár).

Next

/
Oldalképek
Tartalom