Levéltári Közlemények, 58. (1987)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Известия архивов Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Орган Венгерского Национального Архива Revue des Archives Nationales de Hongrie ÖTVENNYOLCADIK ÉVFOLYAM 1-2, SZÁM SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: EMBER GYŐZŐ, FÁBIÁNNÉ KISS ERZSÉBET (szerkesztőségi titkár), KÁLLAY ISTVÁN, KANYAR JÓZSEF, LAKOS JÁNOS, SÁGVÁRI ÁGNES, SASHEGYI OSZKÁR, SINKOVICS ISTVÁN, SZABÓ ANIKÓ (technikai szerkesztő), SZABÓ FERENC, SZŰCS LÁSZLÓ, VARGA JÁNOS (felelős szerkesztő )j VÖRÖS KÁROLY A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, I. Vár, Bécsi kapu tér 4. E SZÁM MUNKATÁRSAI: Antall József (Semmelweis Orvostörténeti Levéltár), Balogh István ny. levéltárigazgató (Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár), Blazovich László levéltárigazgató (Csongrád Megyei Levéltár), Borsa Iván ny. fŐigazgatóhélyettes (Országos Levéltár), BöŐr László fiók­le vél tár-igazgató (Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Fióklevél tára), Ember Győző ny. főigazgató (Országos Levéltár), Erdős Ferenc levéltáros (Fejér Megyei Levéltár), Hiller István könyvtári főigazgató (Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron), Horváth Lajos levél­táros (Pest Megyei Levéltár), Iványosi-Szabó Tibor levéltárigazgató (Bács-Kiskun Megyei Levéltár), Kálnoki-Kis Tamás könyvtávvezető (Országos Levéltár), Körmendy Lajos osz­tályvezető (Országos Levéltár), Lakos János osztályvezető-helyettes (MM Levéltári Osz­tálya), Odor Imre levéltáros (Baranya Megyei Levéltár), Ress Imre osztályvezető (Orszá­gos Levéltár), Sinkovics^István ny. tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Bölcsészettudo­mányi Kar), Somkuti Éva főlevéltáros (Fejér Megyei Levéltár), Soós László levéltáros Országos Levéltár), Szabad György egyetemi tanár (ELTE Bölcsészettudományi Kar), Szűcs László archívumvezető (MSZMP Párttörtóneti Intézet Archívuma)

Next

/
Oldalképek
Tartalom