Levéltári Közlemények, 57. (1986)

> LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK H3BecTH3 apxHBOB Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA OpraH BeHrepCKoro HauHOHajitHoro ApxHBa Revude des Archives Nationales de Hongrie ÖTVENHETEDIK ÉVFOLYAM # 1. SZÁM SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: EMBER GYŐZŐ, FÁBIÁNNÉ KISS ERZSÉBET (szerkesztőségi titkár), KÁLLAY ISTVÁN, KANYAR JÓZSEF, KTJN JÓZSEF, LAKOS JÁNOS, SÁQVÁRI ÁGNES, SASHEGYI" OSZKÁR, SINKOVICS ISTVÁN, SZABÓ ANIKÓ (technikai szerkesztő.), SZABÓ FERENC, SZŰCS LÁSZLÓ, VARGA JÁNOS (felelős szerkesztő), VERŐ GÁBOR, VÖRÖS KÁROLY A szerkesztőség címe: 1014 Budapest L, Vár, Bécsi kapu tér 4. E SZÁM MUNKATÁRSAI: Hajdú Lajos egyetemi tanár (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar), Halász Imre főiskolai adjunktus (Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete), Iványosi-Szabó Tibor levéltárigazgató (Bács-Kiskun megyei Levéltár), Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Bölcsészettudományi Kar), L. Nagy Zsuzsa tudományos tanács­adó (MTA Történettudományi Intézete), Iván Pederin levéltáros (Historijski Arhiv, Zadar), Soós László levéltáros (Országos Levéltár), Szálai Lajos egyetemi adjunktus (ELTE Bölcsészettudományi Kar), Szűcs László archívumvezető (MSZMP Párttörténeti Intézete), Trostovszky Gabriella levéltáros (Országos Levéltár), Varga J. János tudo­mányos főmunkatárs (MTA Történettudományi Intézete) '

Next

/
Oldalképek
Tartalom