Levéltári Közlemények, 54. (1983)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK H3BecTHH apxHBOB Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA OpraH BeHrepcKoro Hau.HOHaju>Horo ApxHBa Revude des Archives Nationales de Hongrie ; ÖTVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM l.SZÁM SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: EMBER GYŐZŐ, FÁBIÁNNÉ KISS ERZSÉBET (szerkesztőségi titkár), KÁLLAY ISTVÁN, KANYAR JÓZSEF, KÚN JÓZSEF, LAKOS JÁNOS, SÁGVÁRI ÁGNES, SASHEGYI OSZKÁR, SENKOVICS ISTVÁN, SZABÓ ANIKÓ (technikai szerkesztő), SZABÓ FERENC, SZŰCS LÁSZLÓ VARGA JÁNOS (felelős szerkesztő), VERŐ GÁBOR, VÖRÖS KÁROLY A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, I. Vár, Bécsi kapu tér 2—4. E SZÁM MUNKATÁRSAI: Bélay Vilmos" főlevéltáros (Országos Levéltár), Farkas Gábor levóltárigazgató (Fejér megyei Levéltár), Felhő Ibolya ny. osztályvezető (Budapest Főváros Levéltára), Hajdú Lajos egyetemi tanár (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar), Kállay István tanszék­vezető egyetemi tanár (ELTE Bölcsészettudományi Kar), Lakatos Ernő ny. levéltár­igazgató (Pest megyei Levéltár)., Réfi Oszkó Magdolna levéltáros (Új Magyar Központi Levéltár), Spekner Enikő levéltáros (Országos Levéltár), Sudár Kornélia levéltáros (Országos Levéltár), Tóth István György tudományos munkatárs (MTA Történettudo­mányi Intézete)

Next

/
Oldalképek
Tartalom