Levéltári Közlemények, 51–52. (1980–1981)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Изветом архивов Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Орган венгерского национального архива Revue des Archives Nationales de Hongrie ÖTVENEGY—ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: EMBER GYŐZŐ, FÁBIÁNNÉ KISS ERZSÉBET (szerkesztőségi titkár), KÁLLAY ISTVÁN, KANYAR JÓZSEF, KÚN JÓZSEF, LAKOS JÁNOS (technikai szerkesztő), SÁGVÁRI ÁGNES, SASHEGYI OSZKÁR, SrNKOvics ISTVÁN, SZABÓ FERENC, SZŰCS LÁSZLÓ, VARGA JÁNOS ífelelős szerkesztő), VERŐ GÁBOR, VÖRÖS KÁROLY^ A szerkesztőség címe: 1014 Budapest I., Vár, Bécsi kapu tér 2—4. E SZÁM MUNKATÁRSAI: Bakács István ny. osztályvezető (Országos Levéltár), — Bandi <Zsuzsanna levéltáros (Országos Levéltár), — Bertényi Iván egyetemi docens (ELTE Bölcsészettudományi Kar), — Bogdán István könyvtárvezető (Országos Levéltár), — Borosy András fölevél­táros (Pest megyei Levéltár), — Borsa Iván ny. főigazgatóhelyettes (Országos Levéltár), — Csapodi Csaba ny. osztályvezető (Akadémiai Könyvtár Kézirattára), — Csizmadia Andor ny. egyetemi tanár (Pécs), — Dán Róbert egyetemi tanár (ELTE Bölcsészettu­dományi Kar), — Dóka Klára levéltáros (Budapest Főváros Levéltára), — Ember Győző ny. főigazgató (Országos Levéltár), — JÉ. Sin Ágota levéltáros (Országos Levéltár), — F. Kiss Erzsébet fő le véltáros (Országos Levéltár), — Gerics József egyetemi docens (ELTE Bölcsészettudományi Kar), — Gyalay Mihály ny. levéltáros (Pest megyei Levél­tár), — Györffy György tudományos főmunkatárs (MTA Történettudományi Intézete), — Hausel Sándor levéltáros (Nógrád megyei Levéltár), — Káinoki Kis Tamás csoportvezető (Országos Levéltár), — Kanyar József levéltárigazgató (Somogy megyei Levéltár), — Katus László tudományos főmunkatárs (MTA Történettudományi Intézete), — Komjáthy Miklós ny. főlevéltáros (Országos Levéltár), — Kumorovitz L. Bernát o. egyetemi tanár, — Miskolczy Ambrus tudományos munkatárs (MTA Történettudományi Intézete), — Némethné Apáthy Andrea levéltáros (Országos Levéltár), — Pásztor Lajos professzor (Róma), — Ress Imre bécsi magyar levéltári delegátus, — Sárközi Zoltán főlevéltáros (Országos Levéltár), — Trócsányi Zsolt főlevéltáros (Országos Levéltár), — Urban Aladár egyetemi docens (ELTE Bölcsészettudományi Kar), — Vass Előd levéltáros (Országos Levéltár), — Voigt Martina levéltáros (Pest megyei Levéltár).

Next

/
Oldalképek
Tartalom