Levéltári Közlemények, 47. (1976)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Известия архивов Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Орган венгерского национального архива Revue des Archives Nationales de Hongrie NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: BORSA IVÁN, EMBER GYŐZŐ (felelős szerkesztő), KANYAR JÓZSEF, KÁLLAY ISTVÁN, KUN JÓZSEF, PAMLÉNYI ERVIN, RÉTI LÁSZLÓ, SASHEGYI OSZKÁR, SINKOVICS ISTVÁN, Szűcs LÁSZLÓ, VARGA JÁNOS, VÖRÖS KÁROLY (szerkesztőségi titkár) A"szerkesztőség címe: 1014 Budapest L, Vár, Bécsi kapu tér 2—4. E SZÁM MUNKATÁRSAI: Borsa Iván, a Magyar Országos Levéltár főigazgátóhelyettese, — Ember Győző akadémikus, a Ma­gyar, Országos Levéltár főigazgatója, — Józsa Antal kandidátus, alezredes (Hadtörténelmi Inté­zet), — Kállay István kandidátus, osztályvezető (Országos Levéltár), — Komjáthy Miklós kandidátus, főlevéltáros (Országos Levéltár), — Kari Nehring történész (München), — Tömöry' Márta, az MTA Történettudományi Intézetének nyűg. munkatársa, — Vörös Károly kandidátus, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. i 1828-1978 MEGJELENT AZ AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ 150. ÉVÉBEN

Next

/
Oldalképek
Tartalom