Levéltári Közlemények, 46. (1975)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Известия архивов Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Орган венгерского национального архива Revue des Archives Nationales de Hongrie NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: BORSA IVÁN, EMBER GYŐZŐ (felelős szerkesztő), KANYAR JÓZSEF, KÁLLAY ISTVÁN, KÚN JÓZSEF, PAMLÉNYI ERVIN, RÉTI LÁSZLÓ, SASHEGYI OSZKÁR, SINKOVICS ISTVÁN, SZŰCS LÁSZLÓ, VARGA JÁNOS, VÖRÖS KÁROLY (szerkesztőségi titkár) A szerkesztőség címe: 1014 Budapest I, Vár, Bécsikapu tér 2—4. E SZÁM MUNKATÁRSAI: Csizmadia Andor, a jogtudományok doktora, tszkv. egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem), — Dán Róbert kandidátus, tudományos kutató (ELTE), — Draskóczy István bölcsészhallgató (ELTE), — Ember Győző akadémikus, az Országos Levéltár főigazgatója, — Iványi Emma főlevél­táros (Országos Levéltár), — Kanyar József kandidátus, a Somogy megyei Levéltár igazgatója, — Komjáthy Miklós kandidátus, főlevéltáros (Országos Levéltár), — Kubinyi András kandidátus, osz­tályvezető (Budapesti Történeti Múzeum), — Lakos János segédlevéltáros (Országos Levéltár), — Radu Manolescu egyetemi tanár (Bucuresti), — Nagy István kandidátus, osztályvezetőhelyettes (Országos Levéltár),~ Pecze Ferenc kandidátus, tudományos kutató (Agrártudományi Egyetem, Gödöllő), — Petneki Áron, a MTA Történettudományi Intézetének munkatársa, — Sashegyi Osz­kár kandidátus, az Országos Levéltár főigazgatóhelyettese, — Varga János, a történelemtudomá­nyok doktora, a Kulturális Minisztérium Levéltári Igazgatóságának vezetője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom