Levéltári Közlemények, 43. (1972)

Levéltári Közlemények, 43. (1972) 2. - Benda Kálmán: A királyi Magyarország tiszti címtára, 1607–1608 / 265–325. o.

A királyi Magyarország tiszti címtára 1607—1608 277 Számvevőségi titkár: HERTILIUS Paul; ifj. HOFFMAN György Mustra-mester: 1607. febr. végétől ZAGYVAY Miklós (korábban Tokaj várának udvarbírája) Számvevőségi írnokok: FE JA András, GRANIAY Mátyás HARMINCADOK Bártfai harmincados: ? Ellenőr: ? Eperjesi harmincados: GOLDNER Georg 1607. márc.-ig, azután AZARI Miklós Ellenőr: ? Hommonai harmincados: ? Kallói harmincados: TAR János Károly Iá. Nagykároly Kassai harmincados: VARASDI György; 1608-ban ALTALI István Késmárki harmincados: ? Kisszebeni harmincados: 1 Kisvárdai harmincados: ? Nagybányai harmincados: GÉczi Gáspár Lőcsei harmincados: ? CRAMER Jakab Munkácsi harmincados: 1 Nagykárolyi harmincados: ? Nagyszöllősi harmincados: 1608. elején MARUSI András (korábban Ugocsa vm. alispánja), 1608 őszéig (amikor fölmentik.) Ónodi harmincados: 1607-ben RUTTKAY István Szatmári harmincados: ? Szécsényi harmincados: ? Szikszói harmincados: ? ­Szöllős Id. Nagyszöllős Sztropkói harmincados^: CSEKEI Péter deák Tokaji harmincados: ŐZE Demeter Ungvári harmincados: ? Varannói harmincados: 1608-ban ASGUTHY Ferenc 3. Állami sóbányák Máramarosi sóbányák Igazgató: ERKI József (?) Sótiszt: 1 Sóvári sóbányák Bérlő: SENLIEBE Michael Sótiszt: ? 4. Magyarországi bányakamara , (Az Alsó-Ausztriai Kamarának alárendelve) Főkamaragróf: RAPPACH Christoph; 1607. aug. 2-től RABUSS Georg (korábban a Pozsonyi Ka­mara tanácsosa). a) Körmöci alkamara Alkamaragróf: FLEISCH Georg Számvevő-ellenőr: LIMPACHER Johann Gondnok: 1607. okt. 1-től GEYER Nikolaus Bányatiszt: FREISEISEN Georg Bányamester: ? Bányabíró: ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom