Levéltári Közlemények, 43. (1972)

Levéltári Közlemények, 43. (1972) 2. - Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselői II. Józseftől a polgári forradalomig, 1780–1848 / 327–395. o.

346 Fallenbüchl Zoltán Meg kell jegyezni, hogy a schematismusok mindig a címben megjelöltet megelőző tárgyévre vonatkozó helyzetet rögzítenek: év végi kinevezések esetében 2 éves késés, szolgálatból kiválás alkal­mával 1 éves eltolódás lehetséges. E helyütt kell köszönetet mondani özv. Fallenbüchl Tivadarne Ambrus Gizella ny. tanárnő­nek, a szerző édesanyjának, a táblázatok összeállításában való fáradságos közreműködéséért. Kamaraelnökök — Praesides Camerae Erdődy János gr. Fekete György gr. Niczky Kristóf gr. Balassa Ferenc gr. Szécsen Sándor Semsey András Majláth József gr. Zichy Károly gr. jun. üresedés — vacantia Keglevich Gábor gr. üresedés — vacantia Mednyánszky Alajos br. Szécsen Miklós gr. 1772—1782 1782. 1782—1783 1783—1785 1790—1808 1808—1814 1814—1825 1825-^1834 1834—1836 1836—1841 1841—1842 1842—1844 1844—1848 Festetics Pál gr. Majláth József Orczy László br. Eötvös Ignác br. Majláth József gr. Nádasdy Mihály gr. jun. Cziráky Antal gr. Perényi Lázár br. üresedés — vacantia Szécsen Miklós gr. Keglevich Gábor gr. üresedés — vacantia Mednyánszky Alajos br. Almássy Móric gr. Duschek Ferenc Kamarai alelnökök — Vicepraesides Camerae 1772—1782 + 1784—1785 1791—1807 1807—1812 1813—1814 Elnök lett 1814—1817 1817—1825 1825—1827 1827—1828 1828—1831 1831—1836 Elnöklett 1836—1837 1837—1842 Elnöklett 1842—1848 1845—1848 Pfeffershoven József br. Végh Ignác Grassalkovics Antal gr. jun. Kempelen Farkas Splényi József br. Schilson János br. Szlávy Pál ügyigazgató Batthyány József János gr. Schönholtz Ferenc Kristóf Bacsák József Aspremont Gobert János gr. Zichy Ferenc gr. Csáky József gr. Szöllőssy Ferenc Tanácsosok — Consiliarii 1750—1782 1754—1783 1755—1780 1764—1785 1765—1783 1766—1784 1766—1783 1766—1782 1767—1784 1768—1785 1769—1782 1770—1785 1772—1783 1774—1785

Next

/
Oldalképek
Tartalom