Levéltári Közlemények, 43. (1972)

Levéltári Közlemények, 43. (1972) 2. - Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselői II. Józseftől a polgári forradalomig, 1780–1848 / 327–395. o.

362 Fallenbüchl Zoltán Plechner Ferdinánd Beer János Wächter Käroly Mihalovics Antal Schaffer Ferenc Müller József Hindy Mihály Dorffinger József* Hornigh Ferenc Xavér A Ritthauser Jakab A Girschik Ferenc Xavér A Szluha Károly gr. Frölich Ádám Ribáry Adalbert Schratzenthaller József Grossmayer Antal Dolezal Lipót Prohazka Ferenc Szeráf Podhradszky József Mayer József Plach Jakab Langer János Nagy János Szelestey József Gulden Sámuel Petermayer Antal Schneidt János Bapt. Gáspárdy Nep. János Zabojszky Péter Gluseky János Kossiba József Kubesch Nep. János Wieser András Goger Károly Pienkava József Seidl Szalézi Ferenc Szabó Antal Trettina János Jajczay József Károly Offner (utóbb Nyilvay) György Hölbling Antal jun. Litzner Miklós* Fischer Károly Mészáros István Jabloniczky Jenő Kudelaky Ignác Schiffner Antal Takáts Ferenc Minász Mór Noseda Antal (1844-től Egyényi) Drechsler Ferenc Csausz János Puschmann Ferenc Koller Antal Nyilvay György (Id. Offner) Blauwerth Gáspár Csigaházy Lajos Teller Ignác Axaméthy Károly 1826—1837 1827—1830 1828—1845 1828—1841 1828—1848 1828—1842 1829—1848 1831—1848 1832—1844 1832—1836 1832—1846 1832—1844 1832—1848 1832—1848 1832—1844 1832—1848 1832—1844 1832—1848 1832—1848 1832—1844 1832—1842 1832—1839 1832—1833 1832—1847 1832—1836 1832—1848 1832—1848 1832—1848. 1833—1848 1833—1848 1833—1848 1834—1848 1834—1844 1834—1843 1835—1848 1835—1848 1835—1848 1835—1847 1836—1848 1836—1848 1836—1848 1836—1848 1837—1848 1838—1848 1839—1848 1839—1848 1839—1848 1839—1846 1839—1848 1840—1848 1840—1848 1840—1848 1840—1848 1840—1848 1841—1848 1843—1848 1844—1847 1844—1848 számvevőtanácsos lett számvevőtanácsos lett számvevőtanácsos lett számvevőtanácsos lett számvevőtanácsos lett számvevőtanácsos lett

Next

/
Oldalképek
Tartalom