Levéltári Közlemények, 38. (1967)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Известия архивов - _ Revue des Archives A LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK FOLYÓIRATA Орган Национального Центра Архивов Revue du Centre National des Archives HARMINCNYOLCADIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: BARACZKA ISTVÁN, BORSA IVÁN, EMBER GYŐZŐ (felelős szerkesztő), LEDERER EMMA, PAMLÉNYI ERVIN, SASHEGYI OSZKÁR, SINKOVICS ISTVÁN, SOÓS IMRE, SZABÓ' ISTVÁN, SZEDŐ ANTAL, SZŰCS LÁSZLÓ, VARGA ENDRE, VARGA SÁNDORNÉ, VÖRÖS KÁROLY (szerkesztőségi titkár) A szerkesztőség címe: Budapest L, Vár, Bécsi kapu tér 2—4. E SZÁM MUNKATÁRSAI :­Balázs Péter főelőadó (Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya), — Bélay Vilmos levél­táros (Országos Levéltár), — Borosy András levéltáros (Pest és Nógrád megye Állami Levéltára), — Borsa Iván, az Országos Levéltár főigazgatóhelyettese, — Dán Róbert-könyvtáros (Orszá­gos Széchenyi Könyvtár), — Degré Alajos, a jogtudomány kandidátusa, a Zalaegerszegi Állami Levéltár igazgatója, — Endrényi Ferenc, Pest és Nógrád megye Állami Levéltára igazgatóhelyet­tese, — Jánosi Ferenc csoportvezető (Pest és Nógrád megye Állami Levéltára), — Kávássy Sán­dor tanársegéd (Szegedi Tanárképző Főiskola), — Lakatos Ernő, Pest és Nógrád megye Állami Levéltárának igazgatója, — Mályusz Elemér, a történelemtudomány doktora, az MTA Törté­nettudományi Intézete tudományos főmunkatársa, — Padányi Gulyás Gyuláné levéltáros (Le­véltárak Gazdasági Hivatala), — Pákh Judit segédlevéltáros (Országos Levéltár), — Szűcs László levéltáros (Országos Levéltár), — Veres Miklós levéltáros (Országos Levéltár), — Vörös Károly muzeológus (Budapesti Történeti Múzeum).

Next

/
Oldalképek
Tartalom