Levéltári Közlemények, 37. (1966)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Известия архивов Revue des Archives A LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK FOLYÓIRATA Орган Национального Центра Архивов Revue du Centre National des Archives HARMINCHETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: BARACZKA ISTVÁN, BORSA IVÁN, EMBER GYŐZŐ (felelős szerkesztő), LEDERER EMMA, PAMLÉNYI ERVIN, SASHEGYI OSZKÁR, SINKOVICS ISTVÁN, SOÓS IMRE, SZABÓ ISTVÁN, SZEDŐ ANTAL, SZŰCS LÁSZLÓ, VARGA ENDRE, VARGA SÁNDORNÉ, VÖRÖS KÁROLY (szerkesztőségi titkár) A szerkesztőség címe: Budapest L, Vár, Bécsi kapu tér 2—4. E SZÁM MUNKATÁRSAI: Bakács István osztályvezető (Országos Levéltár), — Balogh István, a történettudomány kandi­dátusa, a Nyíregyházi Állami Levéltár igazgatója, — Bendefy László, a műszaki tudományok kandidátusa, tudományos főmunkatárs (VIT UKI), — Embjer Győző akadémikus, az Országos levéltár főigazgatója, — I Főglein Arftal I ny. országos főlevéltárnok, — Komjáthy Miklós, a történettudomány kandidátusa, osztályvezetőhelyettes (Országos Levéltár), — Kopasz Gábor levéltáros (Pécsi Állami Levéltár), — Prokopp Gyula, az esztergomi Prímási Levéltár munka­társa, — Sárközi Zoltán osztályvezető-helyettes (Országos Levéltár), — Szedő Antal, a Műve­lődésügyi Minisztérium Levéltári Osztályának vezetője, —r Vörös Károly muzeológus (Budapesti Történeti Múzeum), — V. Windísch Éva, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos fő­munkatársa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom