Levéltári Közlemények, 31. (1960)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Известия архивов — Revue des Archives A LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS,KÖ5ÍPONTJÁNAK FOLYÓIRATA Орган Национального Центра Архивов Bevue du Centre National des Archives EARMINGEGYEDrk ÉVFOLYAM. SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ,: BARACZKA ISTVÁN, EMBER GYŐZŐ (felelős szerkesztő), LEDERER EMMA, B. LŐRINCZ ZSUZSA, PAMLÉNYI ERVIN, SASHEGYI OSZKÁR, SINKOVICS ISTVÁN, SOÓS IMRE, SZABÓ ISTVÁN, SZEDŐ ANTAL, SZIGETVÁRI ISTVÁN, VARGA ENDRE, VARGA SÁNDOBNÉ, VÖRÖS KÁROEY (szerkesztőségi titkár) Á szerkesztőség címe: Budapest, I. Vár, Bécsi к apu-tér 4. sz. Ε SZÁM MUNKATÁRSAI:/ Bakács István osztályvezető (Országos Levéltár), — Bélay Vilmos levéltáros (Országos Levéltár), — Bognár Iván levéltáros (Országos Levéltár), — Bottló Béla levéltáros (Országos Levéltár), — Degró Alajos, a jogtudományok kandidátusa, a Zalaegerszegi Állami Levéltár vezetője, — Föglein Antal nyűg. orsz. főlevéltárnok, — Földi Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos munkatársa, — Fügedi Erik történész, — Hársfalvi Péter, a Nyíregyházi Állami Levéltár vezetője, — Jenéi Károly levéltáros (Központi Gazdasági Levéltár), — Kanyar József, a Kaposvári Állami Levéltár vezetője, — Kállay István levéltári delegátus (Bécs), — Komoróczy György, a Debreceni Állami Levéltár vezetője, — Kővágó László levél­táros (Központi Gazdasági Levéltár^jS^'.K^izsán László levéltáros (Pest és Nógrád megyei Állami Levéltár), — Kubinyi András rauxeológus (Budapesti Történeti Múzeum), — B. Lőrincz Zsuzsa osztályvezeto^elye-tteís t (Országos Levéltár), — Sashegyi Oszkár osztályvezető (Országos Levéltár),— ^ватко/л 'ííblían levéltáros (Központi Gazdasági Levél­tár), — Szedő Antal, a MűvelődésügyFiMíriisztóriurn levéltári osztályának vezetője, — Szekeres József levéltáros (Fővárosi Leyéltái^/"'— Szilágyi Gábor levéltáros (Központi Gazdasági Levéltár), — Szűcs László lévértóaros (Országos Levéltár), — Vörös Károly levéltáros (Országos Levéltár)

Next

/
Oldalképek
Tartalom