Levéltári Közlemények, 27. (1956)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK HSBeCTHfl apXHBOB Communiquées Archivale» A LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK FOLYÖ1RATA Qprau HamiOHa-ibtiOro UeH'rpa ApXHBOB Revue du Centre National des Archive« HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM Felelő» szerkesztő EiMBER GYŐZŐ Szerkesztőségi titkár VÖRÖS KÁROLY A SZERKESZTŐSÉG CÍME : BUDAPEST, I. VÁR, BÉCSI KAPU TÉR 4. E SZÁM MUNKATÁRSAI: Bekény István osztályvezető (Országos Levéltár),- — Bélay Vilmos önálló tudományos kutató (Levéltárak Országos Központja), — Dávid Zoltán önálló levéltáros (Országos Levéltár), — Ember Győző, az Országos Levéltár főigazga­tója — Esze Tamás, a történettudomány kandidátusa, a Refoi-mátus Egyetemes Konvent levéltári előadója, — G. Frolov, a' Régi Iratok Központi Levéltárának igazgatója (Moszkva), — Gál Eva levéltáros (Országos Levéltár), — Gerics Jó­zsef aspiráns, — Walter Goldinger, az österreichisches Staatsarchiv osztály­vezetője, egyetemi magántanár (Bécs), — Ant onin Haas, a Prágai Központi Ál­lami Levéltár tudományos munkatársa, — | Hajnal István j ny, egyetemi nyilvános rendes tanár, — Emil Hradecky, a Prágai Központi Állami Levéltár tudományos munkatársa, — 11a Bálint osztályvezető helyettes (Országos Levél­tár), — Iványi Emma önálló tudományos kutató (Országos Levéltár), — Kállay István, a Székesfehérvári Állami Levéltár vezetője, — Kiss Nándor, a Veszprémi Állami Levéltar vezetője, — Komjáthy Miklós osztályvezető helyettes (Orszá­gos Levéltár), — Komoróczy György, a Debreceni *4.11ami Levéltár vezetője, — B. Lőrincz Zsuzsa önálló tudományos kutató (Országos Levéltár), — Mandl Sán­dorné levéltáros (Levéltárak Országos Központja), — Mattion! József, a Buda­pesti 1. sz. Állami Levéltár helyettes vezetője, — Petur Mijatev, a Bolgár Tudo­mányos Akadémia Levéltári Intézetének tudományos munkatársa (Szófia), — Mráz Vera levéltáros (Országos Levéltár), — Nagy Lajos önálló tudományos kutató (Budapesti 1. sz. Állami Levéltár), — Niklay Péter nyugalmazott székes­fővárosi lev áltárnok , — Oltvai Ferenc, a Szegedi Állami Levéltár vezetője, — { PárdánSTMiklós ""] önálló tudományos kutató (Országos Levéltár), — Sashegyi Oszkár osztályvezető (Országos Levéltár), — Soós Imre, az Egri Állami Levél­tár vezetője, — Szigetvári István önálló tudományos kutató (Központi Gazda­sági Levéltár), — Szedő Antal, az Országos Levéltár helyettes főigazgatója, — Vadnay Emma gyors- és gépíró (Országos Levéltár), — Varga Endre osztály­vezető (Országos Levéltár), —• Vörös- Károly csoportvezető (Levéltárak Orszá­gos Központja), — WelLmann Imre, a Budapesti 1. sz. Állami Levéltár vezetője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom