Levéltári Közlemények, 18–19. (1940–1941)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archivalische Mitteilungen Communiquées Archivales A M. Kír, Országos Levéltár folyóirata Zeitschrift des Kön. Ung. Staatsarchivs Revue des Archives Nationales de Hongrie A folyóirat a levéltártudomány elméleti és gyakorlati művelését, a magyar levéltárügy problémáinak kidolgozását s a magyar levéltárak megismertetését szolgálja. Ápolja a hivataltörténelmet s tanulmányokat közöl más államok levél­tárügyéről és az egyetemes levéltári kérdésekről. Irodalmi rovatában ismerteti a szakirodalom bel- és külföldi termékeit, s „Szemle" rovatában beszámol a levél­tári élet eseményeiről. Előfizetési ára évi 5 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Bécsikapu-tér 3—4. Országos Levéltár, INHALT DAS KGL. UNGARISCHE STAATSARCHIV IN DEN JAHREN 1934—1940. SINKOVICS, ISTVÁN; Archív und Registratur 17 JÁNOSSY, DÉNES: Die moderne Aktenerzeugung und die Archive ... 4 KOSSÁNYI, BÉLA; Der Friedensvertrag von Trianon und die Amts­registraturen 56 SZABÓ, ISTVÁN: Zur Frage der Privatarchive 76 BOTTLÓ, BÉLA: Archivvorschriften der römisch-katholischen Kirche (I. Mitteilung) 106 VARGA, ENDRE: Das Ordnen der Archive 122 EMBER, GYŐZŐ: Archívínventare 150 SZILÁGYI, LORÁND; Der königliche Rat in Ungarn im XL Jahrhundert , 157 MIKLÓSY, ZOLTÁN; Glaubwürdige Orte und Schulen im Mittelalter . . 170 ISTVÁNYI, GÉZA: Die Generalis Congregatio, Die mittelalterlichen Ge­richtsversammlungen in Ungarn (IL und abschließende Mitteilung) . . 179 FEKETE, LAJOS: Die türkische Amtsverwaltung in Istanbul und Buda (XVI—XVII, Jahrhundert) , 208

Next

/
Oldalképek
Tartalom