Levéltári Közlemények, 16. (1938)

Levéltári Közlemények, 16. (1938) - ÉRTEKEZÉSEK - Szabó T. Attila: A Wesselényi-levéltár és XVI. századi magyar iratai / 205–235. o.

A WESSELÉNYI-LEVÉLTÁR 219 38. 1583. H. n. Sulij ok Ferenc elismeri, hogy Bathorj Elek 50 forintot­adott neki valami előbbi zálogra. Eredeti; egy fél ív harmadán; a papírszeletből kivágott és visszahajtott felzetre viaszba nyomott gyűrűpecséttel, 39. 1584, június 21, Ipp, Borsolo János Báthori István erdélyi fejedelemnek és lengyel királynak jelenti, hogy levélbeli parancsa értelmében jelen volt Vesseleny Ferencnek a hadadi 41 jószágba való beik­tatásán, de a beiktatásnak bizonyos Jakchy-né leányostól, Rwssaly Móric, Ferenc fia a kwsalyi, 42 erkedi, 43 a két soly­mosi és mochyolyai, 4 * Gywlafí Estván az vdvarhelyi és nagy­zegi, Elekes Gergely, Haroklyany László és „egy diosady zegeny Nemes ember" a mochyolyai, Seredy fiai, Keo­reosy János fia Mihály, Dobzay Estván leánya és Dobzay attyjafíai Zekel János dobai, Kar Gáspár és Zakach Péter meg Zylahy János deák váradi requisitor, aki a Jakchyaktól bírt; Sakfalwan 45 négy vagy öt jobbágyot zálogban, bizonyos bir­tokrészekre vonatkozólag ellentmondottak. Eredeti; egy félíven; zárlatán gyűrűpecsét nyomaival. 40. 1584. október 22. Komlód. Pethrythjeuyth Kozma jelentése és egy előbbi, Wesselé­nyi (Ferenc?)-vei kapcsolatos birtokperére hivatkozó kérése Báthori Istvánhoz. Eredeti; két kettőbe hajtott ív első öt lapján; a címzés a 8, lapon, 41. 1585. július 10. Kathai Ferenc leltára a Báthori István rendeletére neki Veseleni Ferenctől átadott néhai Balaj Gergely „marháf-róF (=ingóság). Eredeti; egy kétrét hajtott ív első két lapján; Kathay Ferenck aláírásával és papírosra viaszba nyomott gyűrűpecséttel, — Ingóság­leltárak. 41 Hadad, Szilágy m, 42 Kusaly, u. o,, a Jakosyak ősi fészke, 43 Szilágyerked, u. o. 44 Mocsolya, u. o, 45 V. ö, a 32. oklevél-kivonattal!

Next

/
Oldalképek
Tartalom