Levéltári Közlemények, 15. (1937)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archivalische Mitteilungen Comrnuniquées Archivales A M. Kír. Országos Levéltár folyóirata Zeitschrift des Kön. Ung. Staatsarchivs Revue des Archives Nationales de Hongrie A folyóirat a levéltártudomány elméleti és gyakorlati művelését, a magyar levéltárügy problémáinak kidolgozását is a magyar levéltárak megismertetését szolgálja. Ápolja a hivataltörténelmet & tanulmányokat közöl más államok levél­tárügyéröl és az egyetemes levéltári kérdésekről. Irodalmi rovatában ismerteti a szakirodalom bel- és külföldi termékeit, & „Szemle" rovatában beszámol a levél­tári élet eseményeiről, Előfizetési ára évi 5 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Bécsikapu-tér 3—4. Országos Levéltár. A folyóirat tartalmát a külföld előtt vegyes angol-francia-német nyelvű kivonat ismerteti. INHALT ÁRPÁD MARKO: Kriegsarchive , LUDWIG FEKETE: Das türkische Archivwesen DMUND MIKLÓS: Das niederländische Archivgesetz und dessen Einführung NDREAS VARGA; Die Industrie-, Handels- und Geldinstitutsarchive in den westlichen Staaten ,,,,,,, , EUGEN BERLÁSZ: Das Archiv des deutschen Ritterordens in Wien, ,,Un­garn"-abteilung , , , , ICTOR EMBER: Die Geschäftsverwaltung des ung. kön, Statthaltereirats I, 1724—1783 JOSEF K. LÁSZLÓ: Das im Jahre 1740 aufgestellte Generalkommando für Ungarn . , EDMUND MIKLÓS und STEFAN SZABÓ: Dia Archive der reformierten Kirche in Ungarn , , KASPAR KLEIN: Das Archiv des Museums von Miskolc ,,.,,, BÉLA KOSSÁNY1: Die Photographie im Dienste der Archive GEORG BÁNRÉVY: Geschichte der Aktenregistratur in Buda und Pest 1686—1873 (III. Mitteilung) BÉLA 1VÁNYI: Die Archive des Komitats Trencsén vom Gesichtspunkte der hauptsächlich mittelalterlichen und sich auf die Geschichte des Komitats beziehenden Urkunden (IL Mitteilung) 7 20 4S 74 84 162 177 185 199 210 223

Next

/
Oldalképek
Tartalom