Levéltári Közlemények, 7. (1929)

r r LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. CSÁNKI DEZSŐ HETEDIK ÉVFOLYAM. 1-2, SZÁM. (1929 MÁRCIUS—JÚNIUS) BUDAPEST KIADJA A MAGY, KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom