Levéltári Közlemények, 6. (1928)

Levéltári Közlemények, 6. (1928) 1–4. - ÉRTEKEZÉSEK - Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei.: VII. közlemény / 66–86. o.

A NÁDASDY-LEVÉLTÁR MAGYAR LEVELEI 69 te kegelmed- | nek az elotis kerelltetem de íohol fzeret f Nem teheetem wala hanem lm moít | 161etem ketöt aztis kegelmednek kwltem | Thowaba kegelmes vram kerem te kegel: | Mint vramat hog it wSröswarat | Ana fzolgalatomba walam] pénzt mert | En te kegelmed hyre nelkwl Magamnak | femit nem wetem, te kegelmedet byzon [ Nem Bántanám Moítis wele de Mind en | Magam Mind fzolgaym igen rwha­talanok j Mert Az vtan kegelmes vram Énekem | kegelmed fohol nem Adót hanem j Meg tawal fzentt Jakab napba j Moniarokerekem te kegelmetúl Jo | walazt warok iften tarchia megh k: | Nagi Jo Egeffégben Ez lewel költ | wőrőswarat 7 hwfhagio wafíarnap 1548 Theryek tamás 8 Kivül: Ez leuel Adaffek az en | kegelmes wramnak f Az NagíTagos nadafdy j Thamasnak nekem | kegelmes vramnak. 152. 1548 február 12. Kapuvár, Sennyey Ferenc Nádasdy Tamásnak. A kért élelmiszereket távollétében felküldött ék, a száz forintot pedig igyekszik maß összeszedni. Ha tudná, hog& Lékári lesz, küldene halat is. Gondja van minden utasítása végrehajtására; a lékai tó rendbehozásából is kiveszi a maga részét. Eredeti sajátkezű levél, zárlatán papírfelzetes zöld viaszpecséttel. kegelmes wram zolgalotom wtan j az -k* paráncholagia jwt wolt | hon nem woltomba az faytot | fel hattak mint az hedwent j az borfot azon kepén az hagma | azon kepén "az mint -k- páran | eholta az pez felöl -k- semmi | walozt nem twttak tenni de | mek az pez az falwgon j wágion az bor arra mek | ez eztenbe bor arrat be nem | wettern ]m zorgalmatos lezek | hog az zaz forentot -k* j mek kwlgem énem twlaydon | emberemtol de -k- hadna | twtomra hog -k­hon lelek | mek wele wag ha -k* | lewkan nem lezen kynek hagiak touaba kegelmes | wram bogianine* azzonom érte küldőt az malom keert hog | el wyteffem jm en farwaryk | 7 Vörösvár Vas megyében, (V. ö. a 140. levél 37. jegyzetével.) 8 A Zala megyében birtokos szenterzsébeti Térjék család (Csánki i. m. III. k. 188. 1.) tagja. A levélíró, kinek 1548-ban a zalamegyei Márton­falván nemesi kúriája, Csitáron. Szentmártonon pedig jobbágy telkei voltak (Dicalis összeírások, Zala), ekkor Nádasdy familiárisa, az ötvenes években, pedig a kanizsai vár praefectuba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom