Levéltári Közlemények, 6. (1928)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK AM. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. CSÁNKI DEZSŐ HATODIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGY, KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom