Levéltári Közlemények, 4. (1926)

Levéltári Közlemények, 4. (1926) 1–4. - ÉRTEKEZÉSEK - Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei. V. közlemény / 94–129. o.

A NÁDASDY-LEVÉLTÁR MAGYAR LEVELEI 107 towaba az mj ne nw tanofagom volt • k • nekem hog | elezer hwywara 33 mének hog fem mjnt mogarokerek | re 34 en az zolga Byrakat foha az Ra mem vyhetem | hog enge­met elezer hwywara vynenek b meg | fem merem kegjg nekjk mondanom az • k • akaratyat | hanem mjnd Jaraft mogaro­kerekre vynek ot zembe | lek nadafdj marton vramal meg mondám nekj az | • k • akaratyat es wtat es lelenk Bene hog el [ mwlek az meg zamlalafa kjt • k • nadafdj marton | vrantwl nylwaban meg ert ha iften • k * zembe | Iwtatya vele etc iften tarcha • k • nagfagos vram | ez lewel kelt thornon 35 nag cheterteken 1546 te • k • zolgaja Rajkj Gabryel 36 Kívül: Nagffagos vram nak Nadafdj | tamásnak orzag Byrayanak es j hw felfege fehadnaganak en | nekem kegel­mes vramnak adás | sek ez lewel etc a Törölve: z. b Hat törölt betű olvashatatlan. 103. 1546 április 22. Kapuvár. Sennyey Ferenc Nádasdy Tamásnak. Részletesen elszámol a Zalavárról hozott bor eladásából befolyt pénzről. Eddig kapott 1016 forintot, viszont kiadott 978 forintot és 80 pénzt. De még lobban meg fogja érteni az ügyek állását, ha személyesen beszélhet vele. Ezüst pénzt nem igen tud szerezni, noha mindenfelé kerestet. Eredeti sajátkezű levél, viaszpecsét nyomával. Kegelmes wram zolgalotom wtan wettern az k- | paran­cholagiat az pez felöl az bor arra az | kyt zalauarol 37 hozatank az hetuen hot | bort az ky be ywt benne jmmar es ky | aroltatot mek wetem menny fommat tenne | az 33 Németújvár. 34 Monyorókerék. 35 Torony, Szombathely mellett, tőle nyugatra fekvő vasmegyei falu, ahol Rajky Istvánnak, ill. később Rajky Jánosnak a birtoka volt (v. ö. Dicális összeírások X. k. 74, 128, 175, 200, 271, 302. 1.). 36 A zalamegyei középkori birtokos nemes családból (v. ö. Csánki i. m. III. k., 176. 1.) származó Rajky Gábor 1529-ben Nádasdy familiárisa („Numerus equoruin familiarium domini Nadasdy in obsidione Budensi amissorum.") 1531-ben három lóval szolgálta őt. A levél írásakor a vas­megyei dica behajtásával volt megbízva. 37 Zalavár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom