Levéltári Közlemények, 4. (1926)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK AM. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. CSÁNKI DEZSŐ NEGYEDIK ÉVFOLYAM, 1-4. SZÁM (1926 MÁRCIUS-DECEMBER). BUDAPEST, 1927 KIADJA A MAGY. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom