Levéltári Közlemények, 3. (1925)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. CSÁNKI DEZSŐ HARMADIK ÉVFOLYAM, 1-4. SZÁM (1925 MÁRCIUS—DECEMBER). BUDAPEST, 192 6. KIADJA A MAG Y. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom