Levéltári Közlemények, 1. (1923)

& LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK AM. KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. CSÁNKI DEZSŐ ELSŐ ÉVFOLYAM 1—2. SZÁM (1923. MÁRCIUS-JÚNIUS) BUDA PEST. 192 3. KIADJA A MAGY. KIR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom