1. A magyar településhálózat területszervezési változásai 1945 és 1990 között. Adattár. Összeáll., bevez. Petrikné Vámos Ida. Bp. 1996. MOL 467 p.

Adattár - Járások

(MH - 1973.995. o.) -1950. június 1 -jével a ~-t megszüntették, községeit a lenti és zalaegerszegi járáshoz osztották be. (144/1950. (V. 20.) MT sz. r.-MK 1950. 87. sz.) NYÍRBAKTAI JÁRÁS (Szh.: Baktalórántháza) Szabolcs vm. 1950. Dl. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. Nk.: Apagy, Baktalórántháza, Nyírmada, Ófehértó Kjg.: leveleki, petneházi, ramocsaházi, rohodi, vajai - 1946. július l-jével a vajai körjegyzőséget megszüntet­ték. Őr és Vaja községeket nagyközségekké szervezték. (157.340/1946. BM sz. r.-RK 1946. 14. sz.) - 1950. áprüis l-jével a rohodi körjegyzőséget megszün­tették. (5.203-1-19/12/1950. II/5. BM sz. r.-RK 1950. 7. sz.) - 1950. június l-jével a - elnevezését baktalórántházi já­rásra változtatták. (144/1950. (V. 20.) MT sz. r. - MK RT 1950. 87. sz.) NYÍRBÁTORI JÁRÁS Szabolcs vm. 1950. m. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. Nk.: Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírgyulaj, Penészlek, Pócspetri Kjg.: piricsei - 1950. február l-jével Aporliget nagyközséget a ~-hoz osztották be. (5.203-3-19/7-1950. II/5. BM sz. r.-RK 1950. 6. sz.) - 1950. március 16-ával a megszűnt ligetaljai járásból Nyírbéltek, Nyírgelse, Nyírlugos és Nyírmihálydi közsé­geket a ~-hoz osztották be. (5.201/1 l/H-1/1950. (Dl. 12.) BM sz. r.-RK 1950.9. sz.) - 1950. június l-jével a mátészalkai járásból néhány köz­séget a --hoz osztották be. Nagyközségei: Aporliget, En­csencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyír­bogát, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírvasvári, Penészlek, Pócspetri; körjegyzőségek: nyír­császári (Nyírcsászári, Nyírderzs), piricsei (Nyírpüis, Om­boly, Piricse). (144/1950. (V. 20.) MT sz. r. - MK RT 1950. 87. sz.) - 1952. január l-jével Terem néven szervezett községet a ~-hoz osztották be. (5.203-4-14/14/1951 -VU/3. BM sz. r. - MK HL 1952.21. sz.) - 1970. június 30-ával a megszűnt baktalórántházi járás községei közül Óhehértó községet a ~-hoz osztották be. (17/1970. NET sz. ha. - MK 1970. 34. sz.) - 1973. január l-jével Nyírbátor községet várossá szer­vezték. (1671972. NET sz. hat. - MK 1972. 96. sz.) - 1975. július l-jével Aporliget község nevét „Bátorliget" névre változtatták. (3/1975. (TK. 22.) MT TH. sz. közi. - TK. 1975. 22. sz.) - 1977. április 1 - jével Nyírvasvári községet Nyírbátor vá­ros városkörnyéki községévé nyüvánították. (2/1977. (H. 8.) MT TH. sz. rek. - MK 1977.12. sz.) -1978. december 31 -ével a megszűnt nagykáüói járás köz­ségei közül Balkány, Kállósemjén és Szakoly községeket a ~-hoz osztották be. (2/1978. (X. 6.) MT TH. sz. közi. - MK 1978. 68. sz.) -1981. december 31 -ével Nyírcsászári (Nyírderzs) közös tanácsú községeket a Nyírbátor város városkörnyéki köz­ségeivé nyüvánították. (1/1981. (IX. 26.) MT TH. sz. rek. - MK 1981. 58. sz.) -1984. január l-jével a ~-t megszüntették, községeit Nyír­bátor város városkörnyéki községeivé nyüvánították. (23/1983. NET sz. hat. - MK 1983. 61. sz.) NYÍRBOGDÁNYI JÁRÁS (Szh.: Kemecse) Szabolcs vm. 1950. Hl. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. Nk.: Demecser, Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, Nyírbog­dány, Nyírpazony, Nyírszőüős, Oros Kjg.: gégényi, kéki, nyírtéti, nyírturai, vasmegyeri -1947. június l-jével Berkesz és Gégény községeket nagy­községgé szervezték, egyidejűleg a gégényi körjegyzőséget megszüntették. (152.132/1947. m/2. BM sz. r. - MK HL 1947.120. sz.) - 1950. június l-jével Kótaj, Nyírpazony, Nyírszőüős és Oros községeket a nyíregyházi járáshoz osztották be; egy­idejűleg a ~ elnevezését kemecsei járásra változtatták. (144/1950. (V. 20.) MT sz. r. - MK RT 1950. 87. sz.) NYÍREGYHÁZI JÁRÁS Szabolcs-Szatmár m. Nk.: Balsa (Szabolcs kk.), Buj, Gáva, Ibrány, Kótaj, Nap­kor, Nyírpazony, Nyírszőüős, Oros, Paszab, Rakamaz, Tí­már, Tiszabercel, Tiszanagyfalu, Újfehértó (Kálmánháza kk.), Vencsellő - 1950. június 1 -jével szervezték a nagykáüói járás, vala­mint a megszűnt dadai-felső és nyírbogdányi járás egyes községeiből. (144/1950. (V. 20.) MT sz. r. - MK RT 1950. 87. sz.) - 1952. január l-jével Nagycserkesz és Sörekút néven szervezett községeket a ~-hoz osztották be. (5.203/1951-Vn/3. BM sz. r. - MK HL 1952. 21. sz.) - 1952. november l-jével Sörekút község nevét „Nyírte­lek" névre változtatták. (112.14-3/1952. BM sz. r. - BK 1952. 59. sz.) -1956. február 1 -jével a megszűnt kemecsei járásból Besz­terec, Demecser, Kemecse, Kék, Nagyhalász, Nyírbog­dány, Nyírtura, Sényő, Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer községeket a ~-hoz osztották be. (2/1956. NET sz. hat. - MK HL 1956. 4. sz.) - 1970. június 30-ával a megszűnt baktalórántházi járás községei közül Baktalórántháza (Nyírjákó, Nyírkércs) kö­zös tanácsú községeket, Apagy, Besenyőd, Levelek, Magy, Nyíribrony, Nyírtét, Ramocsaháza, Székely községeket, továbbá a megszűnt tiszalöki járás községeit: Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszavasvári községeket a ~-hoz osztották be. (17/1970. NET sz. hat. - MK 1970. 34. sz.) - 1971. áprüis 25-ével Gáva és Vencsellő községeket „Gá­vavencseüő" néven egyesítették. (8/1971. NET sz. hat. - MK 1971. 13. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom