Szervjegyzék, szervnyilvántartás

Az 1949:20. tvr. alapján államosított vállalatok névjegyzéke. • 1950. [Magyar Nemzeti Bank]

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának ' -. íl .'■-•■• — £-> ' . -C. wA;:r ^ < -A • v* ✓ *i£ *\• • ••' 'Vi % T'.% '■**•■ ’vN . • * • *Z}r ' ' .. ~*ÍZÍ ' A ’ ' *. is t*\r- ^ * « ’ - ; „ ~ ‘ *> X • : - v . ] . w . ^•'7',ír ■•-' •-• •■» .-.>*• ** • - •. K. 1 *-*• ; vv. - ». -v • ■ t »«•( •...•• -••.■• ..- • '.'/• • X ", v-;»•><••►*,.* •a**-: ?-.f.* ■ ■, vA.é-'.v ' / ^ -^:r' '- .V- .•;*•••. I l'VA'Sf::''-X,''.- - *~.V--lV; , ' -, - " t ;■ 'Xr-x" ^ ' „ ' * '•^;;;'.r VXÁ'r-sX'jVv; -.'.'v: ■.;• ’Z~~ ■■'■.'■■■ •'■^ •■ ' • *•• ;•., ” ' •:■ • >. .. : -■ -'A-v-r évá^ni^-i^ <" ■•■ ;•!-.••• 'X-v. • . ■•:■•■■ / 'vM- ^ : .v-é ilrfZS&Z? ?*<■■ •>’ í- vv'-V'--'••'•'•- ••- X" •':.••„. ? • • - . A ,■’ , iip'-.;.- v '.' '. •é-Á é- '/••..•. ,/. . ..;'v v\. ' . ’ ; . -V- ; ^ /'.•' :"/X.<:' :: V,:; •; ;v'::v^>:;.ix>;-:V.. :• £4^^ '^o ;v •{;' '; , - ' vXK::-;XX'^ v'■• ■■■"' -V;•• ^ ,r-rí.-^-v- .xr-x;X: . .•'\.r r . ■>;•: ; ■'■■ ' ­.A:^Mxfeu.v';v-■-'X";X f. •;;'.5v:x:„ •• • . ...X; r. ^-■-:r'.:r^-7--';^'^ >; :W0tW$Z­/7 ' * '• '.^ " iVr'"'! '• .!, ^r-/' /' *1'’' *' ­Y' ’ - 7'* - ' ^ - •' -"Közzéteszi: .. - X' . ' '—<• j, • »v ' .\: . Magyar ^Nemzeti ^Bank T.' Budapest, V.,;Szabadság-tér 8—9. r:;:-■'■" ‘ •.. T-. ■-■ .. 1. » i •, j •; *'.;t>A,^,í,' ^ •.- ••... •;.- •• *>.• •• ,»o. .»):■:■ ./• •. •£**»/*?•?*&.' >j*’ ».-í; -•*. .",••• . •■ •• /’-. .* • \- ', ',*..■ j / : <.,%"*■ ; X.” '•!% ■< ;‘. : .'.vv' . -■ .v .... .'.■■ ■ ■-'■-'/■ , :^ i -X ‘' • ■:■.. ‘ :■;■*v*:-^ X-.é. •'■ ■- .a-í-'C c.*-" -s‘ - •■ .;■ -■".. ' ■-.-; ■•■;.■•:• is]. . ■ " ■ ' •' '* í i ■ ",- ,- ' -•■■ ' '■ ■- .;>. I m-z ■■i-p'Z-:, - zzn. r;-í . .-z'g t

Next

/
Oldalképek
Tartalom