Lapszemle, 1933. november

1933-11-01 [1403]

Osztrák lapszemle, 1933, november 1. dig fcésa Voltunk minden lépés re-, mely becs Lile­••tíink&fcl összeegyeztethető, hogy a félreértéseket kiküszöböljük és a feszültséget megszüntessük. Természetes, hogy becsületünk, szabadságunk és • Ausztria függetlensége olyan dolgok, amelyekről tárgyalni sem leije t. rs - fejeste be beszédét, U­tár.a Tieither alsőauszt ri ai tartományfőnök azó­. lalt fel a parasztság nevében a biztosította & kancellárt ragaszkodásukról és sürgette a haiál­bTntetés bevezetését, íiogy véget lehessen vetni a hazaáruló üzelmeknek. - A másik beszédet Trais. ki Tehénben tart o t taj£ejL.alkance llár a Heimwehr felvonulásán.. Hangoztatta, hogy Ausztriát csak akkor lehet megszabadítani a bolsevizmustól, ha nemcsak a Dolsevizaiust, hanem általában a mar­xizmust .tei^e sen megsemmisítik. Ebben a harcuan nagyjelentőségű a belső kölcsön, amelynek ered­ményé hői 1934 végéig föltétlenül felére csökken­ti a kormány a munkanélküliek számát. A két írón •toh valő'.- küzdelem nagyon nehéz* Egyik felét , a aemzelitözJ. bolsevizmus eliénü küzdelmet szive­seri folytatja a kormány, mert ez szive szerint •való* a nemzeti szocialista front elleni küzde­lem, azonban sajnálatos szükségesség, de meg kell vívni; mert tik ez győzne JAUSZÍ riáuan, mihamar ige-, lenne az állam önállóságának, mert a szom-

Next

/
Oldalképek
Tartalom