Lapszemle, 1933. szeptember

1933-09-01 [1401]

Külpolitika. # ­A cseri állam v113ága és a cseh poltÜi ka 6soűje mind inka -b letagadhatatlan bel- és külpolitikai tüneteket muoat. A "Pesti Hirlap mai vezércikkében kimutatja, hogy Benes impe­rialista politikájának mlna a két feltétele elmaradt. Az egyik az volt,nogy az ententeha­'tálnak túlsúlya legalább 50 esztendeig lehetel lenné teszik a német külpolitika talpraállá­3át, a mariik pedig az,hogy Oroszország mint szov,let,vagy mint restaurált polgári - állam rövidesen döntő tényezővé nő az európai poli­tika ön.';: $3 natvédje lesz a Benes-féle pánszlft >. SgyLK sem következett be. A né­met nemzeti expanzió* Hitler alatt már kirob­bant Kelet-felé és máris veszedelmet jelent a körülkarolt cseh államra nézve, Oroszország pedig ma távolabb van mint valaha attól,hogy Benes imperialista terveinek hátteret és er<5­nyomatékot tudjon biztosítani. Oroszország bel 30 bajaival van elfoglalva.Rámutat a cikk, hogy ugyanekkor Csehország egyre égetőbb be Ír­ső bajokkal Icüzköűik, A cseh gazdasági élet ••••^yitfcatatlanul beteg, a munkanélküliek s.zá­m négy év alatt 50.OOO-ről 1 millióra ugrott, a cseh államháztartás egyensúlya megingott, a

Next

/
Oldalképek
Tartalom