Lapszemle, 1933. augusztus

1933-08-01 [1400]

3tocklnger Frigyes osztrák kereskedelmi mi­niszter vasárnaptól kezdve folytatja tárgyalásait a ma­gyar-osztrák kereskedelmi kapcsolatok kimélyítéséről. Kedden délben Gömbös Gyula miniszterelnök fogadja az osztrák minisztert, aki vasárnap ós hétfőn Fablnyl Ti­hamér kereskedelmi miniszterrel, majd Kállay Miklós föl^mivelésl miniszterrel és Imrédy Béla pénzügyminisz­terrel folytatott Hosszabb tanácskozásokat. A tárgya­lások a lapok tudósításai szerint a magyar búzaexport és- az osztrák faimport, valamint a Budapest-Bécs~i vas­útvonalnak a villamosítása tekintetében bírnak döntő je­lent őséggel.. Stockinger osztrák kereskedelmi miniszter • neic és az osztrák delegációnak budapesti tanócskoz . ­sálról az összes lapok megemlékeznek, Vezércikkében foglalkozik a magyar-osztrák gazdasági kÖíeledésseJ a "Függetlenség" és a u Pesti Hírlap". Mindkét iar. utal arra, hogy a két ország mennyire egymásra van gazdaságilag is utalva. A Függetlenség ezenkívül Ki­emeli, hogy nincsenek közöttük zavaró politikai mo­mentumok, mindkét állam függetlensége biztosíték arra, Hogy hátsó gondolat nélkül nyújtsanak egymáanak tezet . üái is inkább, mert a londoni konferencia sikérte­lensége nyilvánvalóvá tette, hogy kisebb sugarú körök­ben kell keresni a kiutat a válságból. Magyarország a maga erejét az ilyen megoldáshoz örömmel ajánlja feí nem kivan mást, mint hasonló jószándékot tár-

Next

/
Oldalképek
Tartalom