Lapszemle, 1933. július

1933-07-01 [1399]

Külpolitika ' SöS§EL,ÍUE ott Sá§l~­0 nyllatilfttf&tftt az aktuális külpolitikai kérdésekről. A "Temps" /Bö/ sze~ rmt T&eszánolt az C9«trák nemzetközi kölcsön ügyében tett lépésekrőlr ~ Rámutatott arra,hc; ; \ minöen.Középeurópát érintő kérdésből! ft francia "Debats* /3Ö/ tudósítása szerint Fontanler kép viselő kérflésére, mely szővátette azokat a hí­reszteléseket, hogy a Quai ö'Orsay támogatná a HabSbnrg-restaurációt^ Paul-Boncour azt vála<­szólta,hogy a francia külügyminiszteriumnak nem lehet véleménye ilyen kérdésekről s hogy ő e] ••• te mint külügyminiszter előtt, ez a kérdés fel sem merült. - A "Matin" /Z9/ tu££*ltása sze­rint a külügyminiszter hangoztatta, ho>gjy Ausztji­&ak feltétlenül szüksége van külfölöl kölC3önr« - A kőzépeurőpal kérdésre vonatkozóan azt mon­fl otta,not'y a áunai országok gazdasági átszervi­zé sé're van szükség., amit agy látszik OfÉsz0&ftz£ is támogat*- Az "Oeuvre" /Z9/ szerint a külügy miniszter azt mondotta,hogy Ausztriát csak a külföldi kölcsimiel lehet megmenteni tragikus helyzetéből, A francia kormány a kölcsön nyuüt*

Next

/
Oldalképek
Tartalom