Lapszemle, 1933. május

1933-05-18 [1397]

és tllnduljujk & aagy BtgjTalésltások utján** A gLsys.riftf :-s^L", ttintttéaak ot hozzászólás nélkül joio*& slndtn trdélyi lop, csak a 31ah,D.Tag«zl.hallkat rélai A takart stiak közül csak & Tiltcrul A 6/ twlit mag xól* tnnyit mit hét tgylk ütésén Hiagar/l/ sváb kép­visaií 3réiy«S!32í tiltakozást a mai 6 a budaptsti parlama út­ban a Magyarországi klsabbsécak üldözést tlltn és kérto a Uékassarsődéstk ha táró zc© nyalnak tisztolt tban tartusai*, A kisabbséfíi képviaalőt mtgakadáiyosták abban, hogy bafajaza aa ba szádét, olyan lármát csaptak a magyar mágná sok. Ima, ilytB aa a bánásmód* aoalyat alkalmaz ma is,£aint mindig,a kistbbségakkal szarába**. Magyarország* I?z a magatartás aaSLé­ktettt a magyaroktól provokált ama botrányokra, amikor m háború alőtt a kisabbségak ftlszólaltak a magyar ttrror síita** Jf.^a^,mggAr_-nz .o.ci áidoiaokr ata kiküldőtt 0 HyoadáSS ok részért külön a 16adást tartott Bukartatbtn, astlytB még négy rsstfa kiküldött is fal szólalta Sammi kö­s« lobbi részlsttt na a ja lant a Dióimat* AV A Nagyváradi Bapló A&/ saóváttszl, hogy,,Krúdy, ftmlfl ,Xa^illséiUstm a magyar ál3a m, aam a főváros noá kép­tlstltottt magát. --^ 1 ;t • h h a 4 g 1 f y O k * 4 ayslv-Vissft miatt alTaiooarfta tt tásp^ ^ nBtifc Ti MMalTét tll ügyé bon 8 Hador j alanti, hogy a vasúti vtzérigaagatóaég ktddtn rtndtltttt adott ki,at& szarint

Next

/
Oldalképek
Tartalom