Lapszemle, 1933. május

1933-05-30 [1397]

hozzánk a hitlerizaust, van nekünk elég bajunk ezen kívül ia," JL iap munkatársának azon kérdésére^ hagy véleménye szerint hol részesülnek a kisebbségek jóba bánásmódban, Magyar országé n-t vagy az utódai lámákban, Blejser röviden igy faltit :"Brre nem vál aszölhetek** HU BJsUc ?trtactt jLjai aagánác vindtóriiUn a romáii^fv az Ad a varul /25/ a szokásos román BJ gyképtts­kaMésaal hoz Batzaria tollából agy tárcacikket, hogy Dták Ferenc macedóniai román-szár raazásu családból szü­letett* Szt bizonyítják Dobria lugosi ügyvádnak és Dalanm kolozsvári esperesnek a kutatásait a cikk e­gyebként meglehetősen haragszik Deák Ferencre, akit álj ttidóaB idéaé jelek közt e.aleget a'haza bölcsének**;* Ugyanié az 1867 évi kiegywzést megelőzően az erdélyi Bánság érdekében 3aguna áráek^ akinek nagy befoiyá­m volt a bécsi császári udvarnál,, azt a javaslatot tc ja aa tette elő, hogy Erdélyt okv«tieni szakítsák tl éi\ függetlenít sík Magyaróra áglíöl a ez a javaslat már­már keresztülment, amikor Deák Ferenc a kiegyezéssel elgáncsolta* A-aagyar Írók mostoha aor^ró} L araszt msc elmefuttatás** a maga bal szál só modorában a Nagyváradi Napló /28/. Krúdy Gyula halálából kifolyólag állapítja aeg, hagy Magyar országsa a független iró nea tud bol­dogulni, csak az, aki valaaelyik klikkhez tartozik és tollát valamely bankárnak, avagy a kormányzatnak a

Next

/
Oldalképek
Tartalom