Lapszemle, 1933. április

1933-04-01 [1396]

A külügyminiszter bizottsági expozéját a jobboldali Eébats ól szokása szerint teljesen semmitmondónak kvalifikálja. Ugylátszik, hogy Paul-Boncour már a tárgyalások felé hajlik,Akkor amikor a kisantant azonnal felismerte az olasz terv veszedelmeit, a francia külügyminiszternek ne lenne semmi mondanivalója? Franciaország hall gat akkor, amikor a kis nemzetek létéről, a hábo , ruről vagy békéről van szó.- Ugyanezt a kifogást hangoztatja Pertinax is az Echo 30-ban, ahol éle sen kárhoztatja a francia kormány némaságát-. A többi nagyhatalom kormánya már mind nyilatkozott egyedül Franciaország foglal el még mindig bizo r talán várakozó álláspontot Pedig most igazán nem való habozni, mert arról van szó, hogy sulye csapást akarnak mérni az uj Európára, amelyet a nemzetiségi elv alapján szerveztek meg s amely b< sokkal kevesebb igazságtalanság van miöt általá­ban gondolják, De meg ezeket az igazságtalanság; • kat blzonnyára még nag.yobb Igazságtalanságok ár?' ; tennék jóvá, Hibáztatja, hogy Paul-Boncour részt akar venni a négyes nagyhatalmi tárgyalásokban, holott Franciaország szövetségesei éppen azt ké­rik, hogy az ő érdekeiket csak Genfben védje Franciaország és ne engedje be]evonni magát egy olyan négyes játszmába, ah0.1 elvesztheti cselek­vési szabadságát. Különben a legfőbb oka a frar ola kormány habozásának az, hogy a kormány kebe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom