Lapszemle, 1933. március

1933-03-01 [1395]

K a*rP;Ű irt 1 k i A-némst-birodalmi-gyíilós •pilótájának fel­gyújtása és az azt követő birodalmi iörmáüyíiítézke dések háttérbe szorítanak minden más kérdést a ma­gyar sajtóban is. Valamennyi 4 iap vezércikkben fog* lalkozik a birodalmi parlament felgyujtásának rém­tettével s azt a világtörténelemben példátlan dcio na* mond^áJu A "Budapesti ttirlip%a*Nemzeti üj s ^« "Magyarság",*Peati Hlraap*"bizonyítottnak"í hogy kommunista gyújtogatok és főként Moszkva keze rendezte a berlini merényletet. Az "Újság* } éa a*M& gyar Hírlap" a két szélsőség találkozását és össze csapását látja a berlini eseményekben,A *uemzeti ü,iság*-l» szt mondja többek közt,hogy a német szo­cialdemokrácia magatartásától függ,hogy ml fog tőr tenni azután, Egjr bizonyos, a magyar lapok vélemé­nye szsrlnt is,hogy most fog eldőlni a Béme't Biro­dalom sorsa s azt,hogy a német szociáldemokrácia megmarad-e a demokrácia utján avagy azonosltja ma gát a marxista varos pártokkal. Vértesi Dezső a*Bu­•-* i » . . -> ... - m • - » ... - » • - • « • * • . tm ~ m» ­dapestl Hirlap"-ban közli Fűnk birodalmi sajtófőnö! nek a külföldi sajtó képviselői előtt tett nyilatk< zatát, amely szerint Hindenburg uj szüksáSgrendele-^; a welmeri alkotmány több lényeges pontját. megvált tatja, hatályon kívül helyezi a személyes szabadt got, a levéltitkot és á sajtószabadságot, életbe]

Next

/
Oldalképek
Tartalom