Lapszemle, 1933. február

1933-02-01 [1394]

' Kán^a^Kálmán,külü^^miniv: ztsri..^ineve2é3e üdében u Népszava, ma azt irja, högy_Györki szoc.demokrata képviselő & képviselőház ma esti ülésén Éionüja el te jegyzett interpel­lációját és ugyanekkor a Népszava közli Györki Interpelláció­jának 5 pontban foglalt szövegét, waflybjÉÉ Mészáros Gyula meg­bízatását és kinevezését is szőváteszi. Ü e í_£§BSSi1 ár s&gáyaI_kaB£.§orl $ t £§B a mai lapok a német "birodalmi helyzetről és várható fejleményeiről rész­letes "berlini tudósítást közölnek, Általiban a magyar sajtó repproduktív hangja már kedvezőbb és 1"bizakodóbb a német hely­zetvéltozással szemben, a 8 órai U.taftff vezércikkében azt irja, hegy korai lenne jóslatokba bocsátkozni afelől, hogy a r^pve­zér isiméiből, jelszavaitól, programmjáoól és célkitűzéseiből iannyit és mit visz magával Hitler Adolf felelős állásábam a kancellári székbe. A 70 milliós német nép tragikus problémáit kell megoldania az uj kancellárnak, politika, szociális, gaz­dasági és külpolitikai problémákat, melyek nem kis részben kihatnak égési Európára is. A német nemzet most Hitler Adolfra tette fel sorsát, akiben 10 milliók hisznek fanatikus meggyő­ződéssel, akitől másfél évtized szenvedéseinek megváltását és meddő küzdelmeinek eredményét várják. Ez a fanatikus hit latalmas fegyver az uj kancellár kezében, de egyúttal óriási felelősség is, melynek súlyát Hitler Adolf is bizonyár^ átér­zi. Az erő lendülete, amely ezzel a felelősséggel párosul két­ségkívül maradandó alkotásokra képes s az uj kancellár amint llső felelős nyilatkozatai is mutatják, lizom.yára abbén a szellemben nyitja meg a német nemzet történelmének uj fejezetét

Next

/
Oldalképek
Tartalom