Lapszemle, 1932. június

1932-06-01 [1386]

Külpolitika.- " — A német kormánjralság fejleményei mellett az időközben bekö­vetkezett román kormánya ál 8 ág foglalkoztatja elsősorban a lapokat** A Jorga-kormány lemondását a "Magyarság"-ban közölt hivata • los jelentés a következőkkel indokolja - Minthogy a kormány nem tudta haladéktalanul előteremteni a köztisztviselők fizetésére és az óriási arányura megnövekedett hátralékok folyásit ás ára szükséges összegeket, minthogy ezt a helyzetet az adóbehajtás nehézségei idézik elő, minthqtf továbbá a jelen körülmények közt külföldi köles önt lehetetlen f elvenn} a fizetések 50 jg-kal való les a állit, ása pedig olyaa kormányt kivan meg, amely mögött erős párt áll, a miniszterelnök benyújt ott a a kormány le mondását, amelyet az uralkodó elfogadottá - A lapok bő bukaresti hír­anyagából kiderül, hogy a Jorgázkormány bukását koronatanács előzte meg 9 amelyen Károly király nyomatékosan követelte a kormánytól,ho«* A tisztviselők és a katonaság illetményfizetésének kérdését rendez*!* K háromórás minisztertanáoson a kormány különböző intézkedéseket határo­zott el s ugy döntött, hogy egyelőre hivatalban marad. A miniszterek távozása után azonban meglepetésszerűen Jorga magánkihallgatáson Je­lent meg a királynál a átnyújtotta a kormány lemondását, melyet a ki­rály azonnal elfogadott* /"Pesti Hirlap*/»» Köavetlen ok* volt a Jorgn kormány bukásának az a rendkívül kedvezőtlen jelentés is ; melyet Rist francia pénzügyi szakért6 terjesztett a francia kormány elé s amelyet azután a román kormánnyal is közöltek hivatalosan. Ez a jelentés a tu­dósítások szerint megállapítja, hogy Románia pénzügyi szervezete alap­jaiban hibás, nincs gyökere és irányelve, az adókivetések som nem ob­jektívek, sem nem igaz ságosaki emiatt a költségvetés adóbevételi hi­telei fiktive a különben az állam pénzügyi személyzete sem alkalmas

Next

/
Oldalképek
Tartalom